Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Sat, 4 Dec 2021 Sat, 4 Dec 2021 <![CDATA[ 'Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới 6 tháng cuối năm 2021' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/K-hoch-pht-ng-t-thi-ua-c-bit-phng-chng-dch-bnh-COVID-19-v-pht-trin-kinh-t-x-hi-trong-tnh-hnh-mi-6-thng-cui-nm-2021 Mon, 16 Aug 2021 <![CDATA[ 'Quyết định Phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Quyt-nh-Ph-duyt-Bo-co-kt-qu-thc-hin-nhim-v Fri, 30 Jul 2021 <![CDATA[ 'Kế hoạch phát động hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/K-hoch-pht-ng-hng-ng-Cuc-thi-Sng-kin-v-cng-ng-ln-th-IV-trn-a-bn-tnh-Ninh-Thun-nm-2021 Tue, 8 Jun 2021 <![CDATA[ 'Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/ng-ch-Trn-Quc-Nam-Ph-B-th-Tnh-y-Ch-tch-UBND-tnh-lm-vic-vi-on-cng-tc-Ngn-hng-Th-gii Thu, 17 Dec 2020 <![CDATA[ 'Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thời gian tới, tình hình giải ngân ODA sẽ được cải thiện' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Th-tng-Nguyn-Xun-Phc-Thi-gian-ti-tnh-hnh-gii-ngn-ODA-s-c-ci-thin Thu, 5 Nov 2020 <![CDATA[ 'Bàn giao mặt bằng Khu tái định cư Phan Đăng Lưu để chuẩn bị giao đất tái định cư cho các hộ gia đình' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Bn-giao-mt-bng-Khu-ti-nh-c-Phan-ng-Lu-chun-b-giao-t-ti-nh-c-cho-cc-h-gia-nh Mon, 12 Oct 2020 <![CDATA[ 'Hơn 100 đại biểu tham dự lớp tập huấn thông tin hướng dẫn truyền thông (IEC) năm 2020 lồng ghép thực hiện Giới, Dân tộc thiểu số và dinh dưỡng do Ban Xây dựng năng lực tổ chức' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hn-100-i-biu-tham-d-lp-tp-hun-thng-tin-hng-dn-truyn-thng-IEC-nm-2020-lng-ghp-thc-hin-Gii-Dn-tc-thiu-s-v-dinh-dng-do-Ban-Xy-dng-nng-lc-t-chc Mon, 12 Oct 2020 <![CDATA[ 'Ký kết hợp đồng gói thầu Tư vấn giám sát xây dựng cho toàn dự án và Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết giai đoạn còn lại của dự án' ]]> Sau 11 tháng tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện, ngày 06/6/2020, trên cơ sở ý kiến không phản đối củaNgân hàng thế giới, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã tổ chức ký kết hợp đồng gói thầu Tư vấn giám sát xây dựng cho toàn dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải- Tiểu dự án thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/K-kt-hp-ng-gi-thu-T-vn-gim-st-xy-dng-cho-ton-d-n-v-T-vn-kho-st-thit-k-chi-tit-giai-on-cn-li-ca-d-n Mon, 8 Jun 2020 <![CDATA[ 'Dự án CCSEP: Ký kết thỏa thuận hợp đồng gói thầu PR- 1.1' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/D-n-CCSEP-K-kt-tha-thun-hp-ng-gi-thu-PR-11 Thu, 28 May 2020 <![CDATA[ 'Mở thầu gói thầu Tư vấn hỗ trợ Truyền thông dự án' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/M-thu-gi-thu-T-vn-h-tr-Truyn-thng-d-n Wed, 27 May 2020 <![CDATA[ 'Mở thầu gói Thi công xây lắp công trình Hệ thống cấp nước Tà Nôi,' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/M-thu-gi-Thi-cng-xy-lp-cng-trnh-H-thng-cp-nc-T-Ni Sat, 23 May 2020 <![CDATA[ 'Thương thảo hoàn thiện hợp đồng gói thầu Nâng cấp kênh Chà Là và đường quản lý dọc kênh và kênh TH5, Xây dựng mới kênh Nhị Phước' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thng-tho-hon-thin-hp-ng-gi-thu-Nng-cp-knh-Ch-L-v-ng-qun-l-dc-knh-v-knh-TH5-Xy-dng-mi-knh-Nh-Phc Sat, 23 May 2020 <![CDATA[ 'Kịp thời cấp nước cho người dân trước mùa hạn' ]]> Ngày 14/5/2020, Đoàn kiểm tra công tác ứng phó phòng chống hạn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đã kiểm tra các công trình cấp nước sinh hoạt tại huyện Bác Ái. ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kp-thi-cp-nc-cho-ngi-dn-trc-ma-hn Thu, 14 May 2020 <![CDATA[ 'THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM (DỊCH VỤ TƯ VẤN – LỰA CHỌN CÁC TƯ VẤN CÁ NHÂN)' ]]> Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm Khoản tín dụng DA số 6027-VN ,Vốn IBRD số: 8745-VN ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/TH-MI-BY-T-QUAN-TM-DCH-V-T-VN-LA-CHN-CC-T-VN-C-NHN Fri, 8 May 2020 <![CDATA[ 'Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tường Thế giới năm 2020' ]]> Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước trên toàn thế giới. Ngày Nước thế giới năm 2020 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là “Water and Climate change”–“Nước và Biến đổi khí hậu”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của tài nguyên nước, các giải pháp quản lý bền vững nguồn nước trong việc giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ngy-Nc-th-gii-v-Ngy-Kh-tng-Th-gii-nm-2020 Mon, 23 Mar 2020 <![CDATA[ 'Ninh Thuận đẩy nhanh tiến độ công trình cấp nước mùa khô hạn' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ninh-Thun-y-nhanh-tin-cng-trnh-cp-nc-ma-kh-hn Wed, 18 Mar 2020 <![CDATA[ 'Thương thảo hoàn thiện hợp đồng gói thầu Tư vấn giám sát xây dựng dự án Môi trường bền vững' ]]> Nhằm hoàn thiện hợp đồng trước khi ký chính thức gói thầu PR 1-21: Tư vấn giám sát xây dựng cho toàn bộ dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang–Tháp Chàm, được sự hướng dẫn của Chuyên gia Ngân hàng Thế giới, Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức thương thảo với đơn vị Tư vấn trong 02 ngày 05-06/3/2020. ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thng-tho-hon-thin-hp-ng-gi-thu-T-vn-gim-st-xy-dng-d-n-Mi-trng-bn-vng Fri, 13 Mar 2020 <![CDATA[ 'Tổ chức mở hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu PR-1.25' ]]> Ngày 06/03/2020, Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức mở Hồ sơ đề xuất về tài chính gói thầu PR-1.25: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế chi tiết, hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của hợp phần 1 và hợp phần 2 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang–Tháp Chàm. ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/T-chc-m-h-s-xut-v-ti-chnh-gi-thu-PR-125 Wed, 11 Mar 2020 <![CDATA[ 'Bàn giao các kết quả của dự án Biến đổi khí hậu do Chính phủ Bỉ tài trợ cho các sở, ban ngành có liên quan trong tỉnh' ]]> Trong tháng 2 vừa qua, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận – Chủ đầu tư của dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” (Dự án Biến đổi khí hậu) đã tiến hành bàn giao kết quả các nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án cho các cơ quan, đơn vị có liên quan. ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Bn-giao-cc-kt-qu-ca-d-n-Bin-i-kh-hu-do-Chnh-ph-B-ti-tr-cho-cc-s-ban-ngnh-c-lin-quan-trong-tnh Wed, 11 Mar 2020 <![CDATA[ 'Tư vấn giám sát An toàn Môi trường- Xã hội dự án Môi trường bền vững thực hiện giám sát lần 1' ]]> https://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/T-vn-gim-st-An-ton-Mi-trng-X-hi-d-n-Mi-trng-bn-vng-thc-hin-gim-st-ln-1 Wed, 11 Mar 2020