Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Sun, 28 May 2017 Sun, 28 May 2017 <![CDATA[ 'CHUYẾN CÔNG TÁC KỸ THUẬT CỦA CHUYÊN GIA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TẠI NINH THUẬN' ]]> Từ ngày 22 – 24/5/2017, với mục tiêu rà soát việc chuẩn bị ký kết Hiệp định Tài chính và Hiệp định vay; các điều kiện giải ngân; kế hoạch đấu thầu trong 18 tháng đầu của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (CCSEP), Đoàn công tác kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới có ông Lê Duy Hưng - Chuyên gia cao cấp về Cơ sở hạ tầng – Chủ nhiệm dự án và ông Nguyễn Văn Sơn - Chuyên gia cao cấp về Môi trường đã làm việc tại Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/CHUYN-CNG-TC-K-THUT-CA-CHUYN-GIA-NGN-HNG-TH-GII-TI-NINH-THUN Thu, 25 May 2017 <![CDATA[ 'UBND tỉnh họp nghe báo cáo triển khai dự án Môi trường bền vững do WB tài trợ' ]]> Ngày 22/5/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBD tỉnh Phạm Văn Hậu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm” do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Tham dự có lãnh đạo các sở: Xây dưng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, Qũy Đầu tư Phát triển và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/UBND-tnh-hp-nghe-bo-co-trin-khai-d-n-Mi-trng-bn-vng-do-WB-ti-tr Mon, 22 May 2017 <![CDATA[ 'Hội thảo về Mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước dựa trên kết quả' ]]> Ngày 18/5, tại thành phố Đà Lạt, Hội thảo về Mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nước dựa trên kết quả tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã được tổ chức. Ban điều phối chương trình cấp nước nông thôn- Tổng cục Thủy lợi- Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Thế giới cùng phối hợp chủ trì và tổ chức Hội thảo. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-tho-v-M-rng-quy-m-v-sinh-v-cp-nc-da-trn-kt-qu Thu, 18 May 2017 <![CDATA[ 'Rà soát tiến độ thực hiện công trình thí điểm thuộc dự án Biến đổi khí hậu do Bỉ tài trợ tại Ninh Thuận' ]]> Nhằm nắm rõ tình hình thực tế triển khai các công trình thí điểm ứng phó biến đổi khí hậu thuộc dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” do Vương quốc Bỉ tài trợ, ngày 16/5/2017, ông Tô Trung Nghĩa – Cố vấn cao cấp về kỹ thuật ngành nước thuộc Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã có chuyến công tác tại Ninh Thuận khảo sát thực địa công trình thí điểm “Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi” do Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/R-sot-tin-thc-hin-cng-trnh-th-im-thuc-d-n-Bin-i-kh-hu-do-B-ti-tr-ti-Ninh-Thun Tue, 16 May 2017 <![CDATA[ 'Báo cáo phương án giải phóng mặt bằng dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ' ]]> Ngày 16/5, tại Văn phòng Ban Xây dựng năng lực, Ông Đỗ Khoa Danh – Giám đốc Ban đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án công tác giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (dự án Môi trường bền vững), do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Bo-co-phng-n-gii-phng-mt-bng-d-n-do-Ngn-hng-Th-gii-ti-tr Tue, 16 May 2017 <![CDATA[ 'ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN XÂY DỰNG NĂNG LỰC LẦN I, NHIỆM KỲ 2017-2019' ]]> Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐK, ngày 08/8/2016 của Đoàn khối các cơ quan tỉnh về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022”. Ban Chấp hành Chi Đoàn Ban Xây dựng năng lực và TH các dự án ODA ngành nước đã tổ chức Đại hội chi Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2019 vào sáng ngày 13/5/2017 tại hội trường Ban Xây dựng năng lực. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/I-HI-CHI-ON-BAN-XY-DNG-NNG-LC-LN-I-NHIM-K-2017-2019 Sat, 13 May 2017 <![CDATA[ 'Thương thảo hợp đồng các Nghiên cứu: “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây Nho” và “Quy hoạch cấp nước sinh hoạt, phát triển kinh tế đảm bảo an ninh nguồn nước tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hạn hán và biến đổi khí hậu”' ]]> Ngày 12/5/2017, tại văn phòng Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã diễn ra buổi thương thảo hợp đồng triển khai các nghiên cứu : “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây Nho tại Ninh Thuận” và “Quy hoạch cấp nước sinh hoạt, phát triển kinh tế đảm bảo an ninh nguồn nước tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hạn hán và biến đổi khí hậu” ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thng-tho-hp-ng-cc-Nghin-cu-Thc-y-ng-dng-cng-ngh-ti-tin-tin-tit-kim-nc-cho-cy-Nho-v-Quy-hoch-cp-nc-sinh-hot-pht-trin-kinh-t-m-bo-an-ninh-ngun-nc-tnh-Ninh-Thun-trong-bi-cnh-hn-hn-v-bin-i-kh-hu Fri, 12 May 2017 <![CDATA[ 'CHUYẾN TIỀN CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA VỀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI ĐẾN TỈNH NINH THUẬN' ]]> Nhằm chuẩn bị cho chuyến công tác của Đoàn chuyên gia về nước của Ngân hàng Thế giới đến tỉnh vào giữa cuối tháng 5/2017, Bà Thái Minh Hương – Điều phối viên tại địa phương của dự án đã có chuyến tiền công tác đến tỉnh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/CHUYN-TIN-CNG-TC-CA-ON-CHUYN-GIA-V-NC-CA-NGN-HNG-TH-GII-N-TNH-NINH-THUN Tue, 9 May 2017 <![CDATA[ 'Rà soát tiến độ hoạt động và kế hoạch tài chính dự án Bỉ' ]]> Ngày 8-9/5/2017, Ông Đỗ Khoa Danh – Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cơ quan phát triển Bỉ nhằm rà soát tổng thể kế hoạch vốn năm 2017 và kế hoạch vốn cho các hoạt động của toàn dự án. Đoàn công tác của BTC gồm: Ông Trần Lê Nam – Cán bộ điều phối chương trình dự án Bỉ tại Việt Nam; Ông Dominique Vermeire – Cố vấn quốc tế về tài chính và Ông Ian Wood – Điều phối viên quốc tế. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/R-sot-tin-hot-ng-v-k-hoch-ti-chnh-d-n-B Tue, 9 May 2017 <![CDATA[ 'Mở thầu gói thầu Khảo sát lập bản vẽ thi công – dự toán dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi (Bước đề xuất Kỹ thuật)' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/M-thu-gi-thu-Kho-st-lp-bn-v-thi-cng-d-ton-d-n-M-rng-v-kin-c-ha-knh-Cu-Ngi-Bc-xut-K-thut Mon, 8 May 2017 <![CDATA[ 'Tập huấn sử dụng Hệ thống trao đổi thông tin đấu thầu (STEP) của Ngân hàng Thế giới' ]]> Nhằm giới thiệu tổng quan và hướng dẫn chuyên sâu cách sử dụng Hệ thống trao đổi thông tin đấu thầu của Ngân hàng Thế giới (Systematic Tracking of Exchanges in Procurement – STEP) phục vụ cho công tác đấu thầu các Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ (NHTG), từ ngày 04-05/5/2017, tại Văn phòng (tại Hà Nội), NHTG đã tổ chức Khóa đào tạo STEP. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-s-dng-H-thng-trao-i-thng-tin-u-thu-STEP-ca-Ngn-hng-Th-gii Fri, 5 May 2017 <![CDATA[ 'Tập huấn kỹ năng truyền thông cho nhóm Truyền thông chủ chốt xã Phước Dinh' ]]> Nhằm cung cấp thông tin về dự án và cơ chế phối hợp triển khai hoạt động truyền thông cho nhóm truyền thông chủ chốt xã Phước Dinh, đồng thời nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện hoạt động truyền thông cộng đồng về nước, mối quan hệ giữa nước sạch với sức khỏe con người, vận động người đấu nối và bảo vệ công trình. Ngày 5/5/2017, tại hội trường UBND xã Phước Dinh, Ban xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã phối hợp với UBND xã Phước Dinh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho nhóm Truyền thông chủ chốt xã Phước Dinh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-k-nng-truyn-thng-cho-nhm-Truyn-thng-ch-cht-x-Phc-Dinh Fri, 5 May 2017 <![CDATA[ 'Họp thống nhất hướng tuyến kênh Đông Nam' ]]> Nhằm tạo cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thúc đẩy triển khai dự án, chiều ngày 05/5/2017, tại phòng họp Sở Xây dựng, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở đã chủ trì buổi họp nhằm thảo luận và lấy ý kiến thống nhất điều chỉnh hướng tuyến kênh Đông Nam để không ảnh hưởng đến các công trình hiện có. Tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở: Giao thông – Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân phường Tấn Tài, Mỹ Hải; Công ty Khai thác công trình thủy lợi, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước và tư vấn trưởng chịu trách nhiệm thiết kế chi tiết 30% của dự án. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hp-thng-nht-hng-tuyn-knh-ng-Nam Fri, 5 May 2017 <![CDATA[ 'Nhóm cộng đồng phường Văn Hải ra làm sạch kênh mương' ]]> Nhằm tuyên truyền vân động nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, ngày 5/5/2017, Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước phối hợp nhóm cộng đồng phường Văn Hải tổ chức buổi ra quân nạo vét kênh mương Cầu Ngòi. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nhm-cng-ng-phng-Vn-Hi-ra-lm-sch-knh-mng Fri, 5 May 2017 <![CDATA[ 'Hơn 1 triệu người Việt Nam sẽ có hạ tầng giao thông và vệ sinh môi trường tốt hơn' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hn-1-triu-ngi-Vit-Nam-s-c-h-tng-giao-thng-v-v-sinh-mi-trng-tt-hn Fri, 5 May 2017 <![CDATA[ 'Rà soát hiện trạng lưu trữ dữ liệu phục vụ xây dựng hệ thống cảnh báo sớm' ]]> Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (MCDU) đang triển khai nghiên cứu “Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh” thuộc dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận do Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại giai đoạn 2013-2019. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/R-sot-hin-trng-lu-tr-d-liu-phc-v-xy-dng-h-thng-cnh-bo-sm Thu, 27 Apr 2017 <![CDATA[ 'Thực địa nguồn nước mặt hệ thống cấp nước Phước Bình' ]]> Ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuyến kiểm tra thực địa nguồn nước cung cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” gọi tắt là WB3. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thc-a-ngun-nc-mt-h-thng-cp-nc-Phc-Bnh Tue, 25 Apr 2017 <![CDATA[ 'Tham vấn IMC về phạm vi thực hiện nâng cao năng lực quản lý và vận hành hồ chứa' ]]> Chiều ngày 25/4/2017 tại văn phòng của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã diễn ra cuộc họp tham vấn về phạm vi thực hiện hoạt động nâng cao năng lực quản lý và vận hành hồ chứa. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tham-vn-IMC-v-phm-vi-thc-hin-nng-cao-nng-lc-qun-l-v-vn-hnh-h-cha Tue, 25 Apr 2017 <![CDATA[ 'Tập huấn "Sử dụng bộ tài liệu truyền thông về biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị' ]]> Nhằm góp phần thực hiện chiến lược truyền thông và phát triển cộng đồng về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu, ngày 20 - 21/4/2017, Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã tổ chức khóa tập huấn "Sử dụng bộ tài liệu truyền thông về biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị" tại Hà Nội. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-S-dng-b-ti-liu-truyn-thng-v-bin-i-kh-hu-qun-l-tng-hp-ti-nguyn-nc-v-pht-trin-th Fri, 21 Apr 2017 <![CDATA[ 'Chuyên gia TSU hỗ trợ rà soát kỹ thuật kết quả nghiên cứu Biến đối khí hậu và thống nhất Danh mục trang thiết bị hệ thống cảnh báo sớm' ]]> Sáng ngày 21/4/2017 tại văn phòng Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU), với mục tiêu rà soát các vấn đề liên quan đến nghiên cứu “Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tỉnh Ninh Thuận” (Biến đổi khí hậu) và thảo luận thông số kỹ thuật các thiết bị quan trắc trong nghiên cứu “Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh” (Cảnh báo sớm), Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (Ban Xây dựng năng lực) cùng sự hỗ trợ từ các chuyên gia TSU đã tổ chức cuộc họp với đại diện 2 đơn vị tư vấn thực hiện các nghiên cứu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Chuyn-gia-TSU-h-tr-r-sot-k-thut-kt-qu-nghin-cu-Bin-i-kh-hu-v-thng-nht-Danh-mc-trang-thit-b-h-thng-cnh-bo-sm Fri, 21 Apr 2017