Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Sat, 20 Jan 2018 Sat, 20 Jan 2018 <![CDATA[ 'Năm 2018 tập trung các hoạt động truyền thông bền vững và chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ dự án' ]]> Đó là nội dung được thảo luận tại buổi họp tổng kết công tác Truyền thông phát triển cộng đồng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 giữa Chuyên gia Ban Hỗ trợ kỹ thuật TSU và cán bộ Truyền thông Cộng đồng các Ban quản lý các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận ngày 16/1 vừa qua tại Ban Xây dựng năng lực tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nm-2018-tp-trung-cc-hot-ng-truyn-thng-bn-vng-v-chia-s-cc-bi-hc-kinh-nghim-t-d-n Tue, 16 Jan 2018 <![CDATA[ 'Khởi động dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải Đồng Hới, Quy Nhơn, Khánh Hòa, Phan Rang – Tháp Chàm’ tại Ninh Thuận' ]]> Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (MTBV) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho 4 tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận được ký kết hiệp định vào ngày 27/10/2017 và được Chủ tịch nước phê duyệt ngày 11/12/2017. Dự án sẽ được thực hiện trong 05 năm từ 2018 - 2022. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Khi-ng-d-n-Mi-trng-bn-vng-cc-thnh-ph-duyn-hi-ng-Hi-Quy-Nhn-Khnh-Ha-Phan-Rang-Thp-Chm-ti-Ninh-Thun Fri, 12 Jan 2018 <![CDATA[ 'Khảo sát và chuẩn bị bố trí thí nghiệm mặt ruộng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho' ]]> Sau kết quả khảo sát và thu thập các thông tin về hiện trạng sử dụng công nghệ tưới, chế độ tưới và chế độ dinh dưỡng cho cây nho tại tỉnh Ninh Thuận đầu tuần tháng 11/2017, các chuyên gia Viện Tưới tiêu và Môi trường tiếp tục khảo sát thực địa lần 2 tại tỉnh từ ngày 08 - 10/01/2018. Trong đợt khảo sát này, các Chuyên gia đã tiến hành đo đạc diện tích mặt ruộng và thu thập các mẫu nước tưới của 3 vùng trồng nho tập trung lớn nhất hiện nay là khu vực Thái An, Phước Thuận và An Hải phục vụ cho việc phân tích nông hóa thổ nhưỡng từ đó có những nghiên cứu về chế độ tưới và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng khu vực. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kho-st-v-chun-b-b-tr-th-nghim-mt-rung-cng-ngh-ti-tit-kim-nc-cho-cy-nho Wed, 10 Jan 2018 <![CDATA[ 'Hội thảo khởi động đánh giá tính tổn thương lưu vực sông Cái do biến đổi khí hậu' ]]> Ngày 05/01/2018, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành phối hợp với Liên danh Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam và Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á tổ chức hội thảo khởi động nghiên cứu Đánh giá tính tổn thương do biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Cái và khu vực phụ cận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-tho-khi-ng-nh-gi-tnh-tn-thng-lu-vc-sng-Ci-do-bin-i-kh-hu Fri, 5 Jan 2018 <![CDATA[ 'Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tổ chức lễ tổng kết năm 2017' ]]> Sau một năm làm việc hăng say vượt qua bao khó khăn thách thức để thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân tỉnh giao, ngày 30/12/2017, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước (Ban Xây dựng năng lực) đã tổ chức Lễ tổng kết năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ban-Xy-dng-nng-lc-v-Thc-hin-cc-d-n-ODA-ngnh-nc-t-chc-l-tng-kt-nm-2017 Sun, 31 Dec 2017 <![CDATA[ 'Họp thương thảo và ký kết hợp đồng các gói thầu của nghiên cứu PIM thuộc dự án Biến đổi khí hậu' ]]> Trong khuôn khổ dự án Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu do Chính phủ Bỉ tài trợ có hoạt động “Nâng cao năng lực quản lý lưu vực sông thông qua phát triển bền vững quản lý thủy lợi có sự tham gia trong bối cảnh Biến đổi khí hậu”(PIM). ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hp-thng-tho-v-k-kt-hp-ng-cc-gi-thu-ca-nghin-cu-PIM-thuc-d-n-Bin-i-kh-hu Thu, 21 Dec 2017 <![CDATA[ 'Tham gia đào tạo trực tuyến về chiến lược đấu thầu mua sắm do Ngân hàng Thế giới tài trợ' ]]> Nhằm giúp cán bộ các dự án đầu tư phát triển hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng Chiến lược đấu thầu (PPSD) cho dự án, các yêu cầu nội dung và các bước cơ bản để chuẩn bị một PPSD hiệu quả, ngày 20/12/2017, nhóm Tri thức và đào tạo của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về chiến lược đấu thầu mua sắm. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tham-gia-o-to-trc-tuyn-v-chin-lc-u-thu-mua-sm-do-Ngn-hng-Th-gii-ti-tr Wed, 20 Dec 2017 <![CDATA[ 'PIM: Ra mắt nhóm Truyền thông chủ chốt, lồng ghép hướng dẫn lập kế hoạch, báo cáo hoạt động truyền thông cộng đồng' ]]> Trong khuôn khổ dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ cho tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2013 - 2019, một hoạt động bổ sung “Nâng cao năng lực quản lý lưu vực sông thông qua phát triển bền vững quản lý thủy lợi có sự tham gia trong bối cảnh Biến đổi khí hậu”(PIM) được quyết định phân bổ kinh phí hơn 1 triệu USD nhằm quản lý hiệu quả nguồn nước sông Dinh, góp phần vào phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh Biến đổi khí hậu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/PIM-Ra-mt-nhm-Truyn-thng-ch-cht-lng-ghp-hng-dn-lp-k-hoch-bo-co-hot-ng-truyn-thng-cng-ng Thu, 14 Dec 2017 <![CDATA[ 'Tập huấn mối quan hệ giữa nước sạch – môi trường – sức khỏe và lồng ghép tham vấn thành lập nhóm Truyền thông chủ chốt xã' ]]> Trong khuôn khổ chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả, ngày 6, 7 và 8/12/2017 Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc sở Y tế tổ chức tập huấn “Nước sạch – môi trường và sức khỏe, lồng ghép tham vấn thành lập nhóm Truyền thông chủ chốt” tại xã Vĩnh Hải, Thanh Hải và Nhơn Hải. Buổi tập huấn đã tăng cường kiến thức cho hơn 150 người là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể của xã và Trưởng thôn, Chi hội Phụ nữ thôn và đại diện người dân của các thôn trong xã. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-mi-quan-h-gia-nc-sch-mi-trng-sc-khe-v-lng-ghp-tham-vn-thnh-lp-nhm-Truyn-thng-ch-cht-x Fri, 8 Dec 2017 <![CDATA[ 'Rà soát ngân sách công trình “Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi” dự án Biến đổi khí hậu' ]]> Kênh Cầu Ngòi được đề xuất thí điểm kiên cố hóa trong khuôn khổ dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ Bỉ tài trợ. Nhằm hoàn thiện đầu tư so với đề xuất thiết kế ban đầu, Ban Xây dựng năng lực đã trình xin ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh. Với thiết kế này, kênh sẽ được kiên cố và sử dụng công nghệ hiện đại. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/R-sot-ngn-sch-cng-trnh-M-rng-v-kin-c-ha-knh-Cu-Ngi-d-n-Bin-i-kh-hu Fri, 8 Dec 2017 <![CDATA[ 'Tập huấn Sổ tay hướng dẫn vận hành và quản lý các công trình cấp nước' ]]> Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng vận hành và quản lý công trình sau đầu tư; Thu hút được sự quan tâm và tham gia của cộng đồng trong công tác vận hành, bảo dưỡng công trình khi thực hiện chương trình Mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB3) được triển khai tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/12/2017, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã tổ chức Tập huấn Sổ tay hướng dẫn vận hành và quản lý các công trình cấp nước tại hội trường khách sạn Hữu Nghị. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-S-tay-hng-dn-vn-hnh-v-qun-l-cc-cng-trnh-cp-nc Tue, 5 Dec 2017 <![CDATA[ 'Triển khai nghiên cứu “Đánh giá tính tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Cái và khu vực phụ cận tỉnh Ninh Thuận”' ]]> Chiều ngày 01/12/2017, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp với đơn vị tư vấn - liên danh Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam và Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á thống nhất các nội dung và kế hoạch chuẩn bị triển khai thực hiện nghiên cứu “Đánh giá tính tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Cái và khu vực phụ cận tỉnh Ninh Thuận“ thuộc dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ vốn ODA không hoàn lại cho tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Trin-khai-nghin-cu-nh-gi-tnh-tn-thng-trong-mi-lin-h-vi-bin-i-kh-hu-v-k-hoch-hnh-ng-bin-i-kh-hu-cho-lu-vc-sng-Ci-v-khu-vc-ph-cn-tnh-Ninh-Thun Fri, 1 Dec 2017 <![CDATA[ 'Cán bộ trong tỉnh được tập huấn sử dụng phần mềm Nghiên cứu “Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh”' ]]> Nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn cách quản lý dữ liệu vận hành hệ thống thông tin cảnh báo sớm, đồng thời giúp các bên liên quan sử dụng thành thạo phần mềm trong quản lý vận hành hồ chứa, quản lý vận hành các dữ liệu hệ thống, Ban Xây dựng năng lực phối hợp với đơn vị Tư vấn tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị liên quan đến Nghiên cứu “Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Cn-b-trong-tnh-c-tp-hun-s-dng-phn-mm-Nghin-cu-Xy-dng-h-thng-cnh-bo-sm-lu-vc-sng-Dinh Tue, 28 Nov 2017 <![CDATA[ 'Đề xuất xây mới cầu Công Thành phục vụ giao thông và dân sinh của người dân vùng dự án' ]]> Ngày 24/11/2017, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tổ chức cuộc họp và đi thực địa vị trí cầu Công Thành thuộc địa phận thôn Công Thành, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Thành phần đoàn gồm đại diện: Chủ đầu tư, sở Giao thông vận tải, Công ty khai thác công trình thủy lợi, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân xã Thành Hải. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/xut-xy-mi-cu-Cng-Thnh-phc-v-giao-thng-v-dn-sinh-ca-ngi-dn-vng-d-n Fri, 24 Nov 2017 <![CDATA[ 'Họp rà soát tài chính dự án Biến đổi khí hậu tại Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU)' ]]> Nhằm rà soát kế hoạch tài chính dự án Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” đến hết năm 2017 và lập kế hoạch ngân sách các hoạt động đến cuối dự án, Ông Đỗ Khoa Danh, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã có cuộc họp tại Văn phòng Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) vào ngày 22/11/2017 vừa qua. Tham dự cuộc họp có các Ông Trần Lê Nam, Cán bộ chương trình Cơ quan Phát triển Bỉ (BTC), Dominique, Cố vấn Tài chính và quản lý, các Điều phối viên dự án, Chuyên gia Quy hoạch TSU. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hp-r-sot-ti-chnh-d-n-Bin-i-kh-hu-ti-Ban-H-tr-k-thut-TSU Wed, 22 Nov 2017 <![CDATA[ 'Tham quan mô hình công nghệ tưới nhỏ giọt tại Nông trường Củ Chi' ]]> Từ ngày 21-22/11/2017, Lãnh đạo và nhân viên Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước đã có chuyến công tác tham quan học tập mô hình công nghệ tưới nhỏ giọt tại Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tham-quan-m-hnh-cng-ngh-ti-nh-git-ti-Nng-trng-C-Chi Wed, 22 Nov 2017 <![CDATA[ 'Hướng dẫn sổ tay thực hiện chương trình, các vấn đề của người dân tộc thiểu số và triển khai chương trình cuối năm 2017' ]]> Nhằm giúp các thành viên liên quan triển khai các hoạt động cuối năm 2017, qua đó phân công nhiệm vụ và thông tin rõ các yêu cầu cần đạt được khi thực hiện chương trình Mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB3) được triển khai tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/11/2017, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã tổ chức hội thảo Hướng dẫn sổ tay thực hiện chương trình, các vấn đề của người dân tộc thiểu số (DTTS) và triển khai hoạt động cuối năm 2017 tại hội trường khách sạn Hữu Nghị. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hng-dn-s-tay-thc-hin-chng-trnh-cc-vn-ca-ngi-dn-tc-thiu-s-v-trin-khai-chng-trnh-cui-nm-2017 Tue, 21 Nov 2017 <![CDATA[ 'Tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính của dự án Biến đổi khí hậu' ]]> Nhằm nâng cao năng lực và hỗ trợ trong công tác quản lý tài chính của dự án, trong 02 ngày ngày 13 - 14/11/2017, tại Văn phòng Ban Xây dựng năng lực, ông Dominique - Chuyên gia tài chính và bà Lê Hải Yến- Quản lý tài chính của Cơ quan phát triển Bỉ (BTC) đã hướng dẫn cho cán bộ Ban các nội dung có liên quan công tác quản lý tài chính. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-nng-cao-nng-lc-qun-l-ti-chnh-ca-d-n-Bin-i-kh-hu Fri, 17 Nov 2017 <![CDATA[ 'Chủ tịch UBND tỉnh rà soát và tháo gỡ các vướng mắc triển khai dự án do Ban Xây dựng năng lực làm chủ đầu tư' ]]> Nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, sáng ngày 17/11/2017, Ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Xây dựng năng lực báo cáo tình hình triển khai các dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” (dự án Biến đổi khí hậu) và “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm” (dự án Môi trường bền vững). ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ch-tch-UBND-tnh-r-sot-v-tho-g-cc-vng-mc-trin-khai-d-n-do-Ban-Xy-dng-nng-lc-lm-ch-u-t Fri, 17 Nov 2017 <![CDATA[ 'Khảo sát lựa chọn khu vực áp dụng đồng bộ công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho tỉnh Ninh Thuận' ]]> Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ đang triển khai nghiên cứu “Thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây nho” do Viện nước tưới tiêu và Môi trường thực hiện. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kho-st-la-chn-khu-vc-p-dng-ng-b-cng-ngh-ti-tit-kim-nc-cho-cy-nho-tnh-Ninh-Thun Thu, 16 Nov 2017