Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Fri, 25 May 2018 Fri, 25 May 2018 <![CDATA[ 'Hỗ trợ rà soát kế hoạch triển khai quý III/2018 hoạt động truyền thông cộng đồng' ]]> Trong thời gian từ ngày 21-25/5/2018, Chuyên gia Truyền thông cộng đồng Nguyễn Minh Đức – Ban Hỗ trợ kỹ thuật TSU đã làm việc tại Ban Xây dựng năng lực nhằm hỗ trợ rà soát các kế hoạch truyền thông cộng đồng dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” trong quý III/2018. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/H-tr-r-sot-k-hoch-trin-khai-qu-III2018-hot-ng-truyn-thng-cng-ng Thu, 24 May 2018 <![CDATA[ 'Tin họp rà soát các nghiên cứu thuộc dự án Biến đổi khí hậu Bỉ' ]]> Ngày 17/5/2018, Phó Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước, Bà Phạm Thị Minh Thư đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện các nghiên cứu thuộc dự án Biến đổi khí hậu gồm: Quy hoạch cấp nước, Cảnh báo sớm, Xâm nhập mặn, Tưới tiết kiệm và Vận hành hồ chứa. Cuộc họp được tổ chức tại văn phòng Ban hỗ trợ kỹ thuật TSU với sự tham dự của Cán bộ chương trình Enabel (tên gọi mới của tổ chức Cơ quan Phát triển Bỉ BTC) – ông Trần Lê Nam, Điều phối viên TSU, các chuyên gia phụ trách và đại diện Tư vấn thực hiện các gói nghiên cứu trên. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tin-hp-r-sot-cc-nghin-cu-thuc-d-n-Bin-i-kh-hu-B Thu, 17 May 2018 <![CDATA[ 'Họp tổng kết Đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” do Ngân hàng Thế giới tài trợ' ]]> Ngày 17/5/2018, tại phòng họp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp tổng kết Đoàn hỗ trợ thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (Chương trình). Tham dự cuộc họp có đại diện 21 tỉnh tham gia Chương trình và Đoàn công tác Ngân hàng thế giới – Đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ Chương trình. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hop-tng-kt-oan-h-tr-thc-hin-Chng-trinh-M-rng-quy-m-v-sinh-va-nc-sach-nng-thn-da-trn-kt-qua-do-Ngn-hang-Th-gii-tai-tr Thu, 17 May 2018 <![CDATA[ 'Rà soát tiến độ triển khai dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại tỉnh Ninh Thuận' ]]> Sau 2 ngày rà soát tiến độ thực hiện dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm” ngày 08/5/2018, Ông Lê Duy Hưng, Chuyên gia cao cấp về nước và vệ sinh, Trưởng đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) cùng các cộng sự đã có cuộc họp tổng kết tại Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/R-sot-tin-trin-khai-d-n-do-Ngn-hng-Th-gii-ti-tr-ti-tnh-Ninh-Thun Tue, 8 May 2018 <![CDATA[ 'Phối hợp với đoàn làm phim Việt Nam xanh thực hiện quay tại Ninh Thuận' ]]> Nhằm hỗ trợ hoàn thành bộ phim truyền thông nhân rộng mô hình thí điểm tưới nhỏ giọt do Chính phủ Bỉ tài trợ tại Việt Nam thông qua Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh (Quỹ GGFS), trong hai ngày 7 – 8/5/2018, Ban Xây dựng năng lực đã phối hợp Tư vấn thực hiện quay phim tại tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Phi-hp-vi-on-lm-phim-Vit-Nam-xanh-thc-hin-quay-ti-Ninh-Thun Tue, 8 May 2018 <![CDATA[ 'Nỗ lực hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự của Ban Xây Dựng Năng Lực' ]]> Trong thời gian từ ngày 2-3/5/2018, với sự hỗ trợ của Chuyên gia thể chế, Ban Xây dựng năng lực đã thực hiện đánh giá công tác tổ chức nhân sự nội bộ Ban nhằm hoàn thiện đáp ứng yêu cầu công việc do cấp trên giao. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/N-lc-hon-thin-cng-tc-t-chc-nhn-s-ca-Ban-Xy-Dng-Nng-Lc Thu, 3 May 2018 <![CDATA[ 'Giới thiệu công nghệ tưới nhỏ giọt và tham vấn công tác quản lý công trình' ]]> Ngày 20/04/2018, Ông Đỗ Khoa Danh, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước đã chủ trì cuộc họp nhằm giới thiệu công nghệ tưới nhỏ giọt và tham vấn chính quyền, địa phương về công tác quản lý vận hành hệ thống tưới thuộc dự án “Phát triển tưới nhỏ giọt phục vụ nông nghiệp ứng phó tình hình hạn hán tỉnh Ninh Thuận” tại Nhà cộng đồng thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Tham dự họp có Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải; đại diện các Ban, ngành, đoàn thể và 34 hộ dân thôn Thái An. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Gii-thiu-cng-ngh-ti-nh-git-v-tham-vn-cng-tc-qun-l-cng-trnh Fri, 20 Apr 2018 <![CDATA[ 'Người dân Ninh Thuận vật lộn trong nắng hạn' ]]> Nắng hạn kéo dài làm hàng trăm con cừu bị chết, nhiều nơi tại Ninh Thuận rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ngi-dn-Ninh-Thun-vt-ln-trong-nng-hn Fri, 20 Apr 2018 <![CDATA[ 'Đoàn kiểm toán dự án Biến đổi khí hậu vào làm việc từ ngày 16/4/2018 - 20/4/2018' ]]> Nhằm công khai, minh bạch công tác tài chính trong quá trình thực hiện dự án, đoàn Kiểm toán dự án Biến đổi khí hậu đến và làm việc tại Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận từ ngày 16/4/2018 - 20/4/2018. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/on-kim-ton-d-n-Bin-i-kh-hu-vo-lm-vic-t-ngy-1642018-2042018 Mon, 16 Apr 2018 <![CDATA[ 'Tham vấn ý kiến xây dựng bản hương ước, thiết kế bộ tài liệu truyền thông về bảo vệ dòng sông và sử dụng tiết kiệm nguồn nước' ]]> Các ngày 11 và 12/4/2018, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tổ chức hổi thảo tham vấn triển khai xây dựng bản hương ước bảo vệ dòng sông, bảo vệ nguồn nước và thiết kế bộ tài liệu truyền thông về chất lượng sông và sử dụng tiết kiệm nguồn nước tại hai xã Phước Hữu và Phước Hậu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tham-vn-kin-xy-dng-bn-hng-c-thit-k-b-ti-liu-truyn-thng-v-bo-v-dng-sng-v-s-dng-tit-kim-ngun-nc Thu, 12 Apr 2018 <![CDATA[ 'Khảo sát phân tích thổ nhưỡng mẫu đất tại các vùng thí điểm' ]]> “Nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây nho tại tỉnh Ninh Thuận” thuộc dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận. Hiện nghiên cứu này đã xây dựng các mô hình tưới tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt và tưới phun sương) tại các thôn Thành Sơn (xã Xuân Hải), Thái An (xã Vĩnh Hải) và Hiệp Hòa (xã Phước Thuận). Mục tiêu của nghiên cứu nhằm áp dụng công nghệ tưới tiên tiến và kết hợp với việc quản trị dinh dưỡng nhằm nâng cao năng suất và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ nông dân trồng nho. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kho-st-phn-tch-th-nhng-mu-t-ti-cc-vng-th-im Tue, 10 Apr 2018 <![CDATA[ 'Đào tạo nâng cao năng lực quản lý tổ chức dịch vụ nước hiệu quả' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/o-to-nng-cao-nng-lc-qun-l-t-chc-dch-v-nc-hiu-qu Mon, 9 Apr 2018 <![CDATA[ 'Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hạn hán ở Ninh Thuận' ]]> Ngày 9-4, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/B-Nng-Nghip-v-Pht-trin-nng-thn-kim-tra-hn-hn-Ninh-Thun Mon, 9 Apr 2018 <![CDATA[ 'Củng cố các tổ chức dùng nước tại Ninh Thuận' ]]> Nhằm nâng cao năng lực vận hành và quản lý các hệ thống thủy lợi nội đồng cho các tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn tỉnh, từ ngày 12/3 - 9/4/2018, các chuyên gia thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã tham vấn lãnh đạo các xã, các tổ chức dùng nước và các hợp tác xã về hiện trạng các tổ chức dùng nước tại các địa phương. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Cng-c-cc-t-chc-dng-nc-ti-Ninh-Thun Mon, 9 Apr 2018 <![CDATA[ 'Ra mắt Câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ - Hãnh diện của người nội trợ”' ]]> Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi nilong, Câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ - Hãnh diện của người nội trợ” được Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đề xuất thành lập thí điểm tại 7 xã/phường của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm dưới sự tài trợ của dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ra-mt-Cu-lc-b-Xch-gi-i-ch-Hnh-din-ca-ngi-ni-tr Fri, 6 Apr 2018 <![CDATA[ 'Thực địa khảo sát công trình cấp nước sinh hoạt Phước Bình' ]]> Nhằm thống nhất phương án đầu tư công trình xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Bình, huyện Bác Ái, ngày 6/4/2018 lãnh đạo Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các đơn vị thiết kế, khảo sát tiến hành thực địa để đánh giá hiện trạng công trình cấp nước trên địa bàn xã Phước Bình. Cùng tham gia thực địa có ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đại diện sở Xây dựng, lãnh đạo UBND huyện Bác Ái, UBND xã Phước Bình. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thc-a-kho-st-cng-trnh-cp-nc-sinh-hot-Phc-Bnh Fri, 6 Apr 2018 <![CDATA[ 'Đẩy mạnh công tác truyền thông về tính hiệu quả của công nghệ tưới nhỏ giọt trong nông nghiệp' ]]> “Để thay đổi thói quen làm nông nghiệp của người dân đã khó, việc phải đầu tư một khoản kinh phí không hề nhỏ về thiết bị tưới để thay đổi thói quen đã có lại càng khó hơn”. Đó là nhận định của lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải tại buổi làm việc ngày 5/4 với lãnh đạo Ban Xây dựng năng lực và đơn vị tư vấn - Trung tâm thủy lợi miền núi phía Bắc. Tham dự có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội nông dân, đại diện 5 hộ dân trong khu vực thí điểm tưới của dự án. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/y-mnh-cng-tc-truyn-thng-v-tnh-hiu-qu-ca-cng-ngh-ti-nh-git-trong-nng-nghip Thu, 5 Apr 2018 <![CDATA[ 'Ninh Thuận khô hạn, hồ thủy lợi trơ đáy' ]]> Theo tin của phóng viên Minh Trân đăng trên Báo Tuổi trẻ online ngày 2/4/2018, lượng mưa cuối năm 2017 không nhiều, ngành nông nghiệp đưa ra dự báo Ninh Thuận sẽ hạn hán trở lại như năm 2015. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ninh-Thun-kh-hn-h-thy-li-tr-y Mon, 2 Apr 2018 <![CDATA[ 'Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp bằng cách áp dụng mô hình tưới tiết kiệm cho cây trồng cạn vùng khô hạn' ]]> Trong khuôn khổ Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh do Chính phủ Bỉ tài trợ đã triển khai dự án thí điểm “Phát triển tưới nước nhỏ giọt phục vụ nông nghiệp ứng phó tình hình hạn hán tỉnh Ninh Thuận” tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải với khu vực tưới cho cây nho khoảng 5ha. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nng-cao-nng-sut-cht-lng-sn-phm-nng-nghip-bng-cch-p-dng-m-hnh-ti-tit-kim-cho-cy-trng-cn-vng-kh-hn Sun, 1 Apr 2018 <![CDATA[ 'Cam kết đẩy mạnh giải ngân trong năm 2018 tại phiên họp Ban chỉ đạo dự án lần 7 dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận”' ]]> Ngày 30/3/2018 tại Hà Nội, ông Lưu Xuân Vĩnh- Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và bà Krista Verstraelen – Trưởng đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam đã đồng chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận”. Tham dự cuộc họp có các thành viên là đại diện đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các chuyên gia Ban Hỗ trợ kỹ thuật, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận. Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ dự án và giải quyết các vướng mắc trong hơn 6 tháng qua. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Cam-kt-y-mnh-gii-ngn-trong-nm-2018-ti-phin-hp-Ban-ch-o-d-n-ln-7-d-n-Qun-l-ngun-nc-tng-hp-v-Pht-trin-th-trong-mi-lin-h-vi-bin-i-kh-hu-tnh-Ninh-Thun Fri, 30 Mar 2018