Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Wed, 26 Apr 2017 Wed, 26 Apr 2017 <![CDATA[ 'Thực địa nguồn nước mặt hệ thống cấp nước Phước Bình' ]]> Ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì chuyến kiểm tra thực địa nguồn nước cung cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” gọi tắt là WB3. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thc-a-ngun-nc-mt-h-thng-cp-nc-Phc-Bnh Tue, 25 Apr 2017 <![CDATA[ 'Tập huấn "Sử dụng bộ tài liệu truyền thông về biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị' ]]> Nhằm góp phần thực hiện chiến lược truyền thông và phát triển cộng đồng về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu, ngày 20 - 21/4/2017, Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã tổ chức khóa tập huấn "Sử dụng bộ tài liệu truyền thông về biến đổi khí hậu, quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phát triển đô thị" tại Hà Nội. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-S-dng-b-ti-liu-truyn-thng-v-bin-i-kh-hu-qun-l-tng-hp-ti-nguyn-nc-v-pht-trin-th Fri, 21 Apr 2017 <![CDATA[ 'Chuyên gia TSU hỗ trợ rà soát kỹ thuật kết quả nghiên cứu Biến đối khí hậu và thống nhất Danh mục trang thiết bị hệ thống cảnh báo sớm' ]]> Sáng ngày 21/4/2017 tại văn phòng Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU), với mục tiêu rà soát các vấn đề liên quan đến nghiên cứu “Tư vấn kỹ thuật về dữ liệu khí hậu hiện tại - tương lai và phân tích nhằm phục vụ công tác quản lý nguồn nước tỉnh Ninh Thuận” (Biến đổi khí hậu) và thảo luận thông số kỹ thuật các thiết bị quan trắc trong nghiên cứu “Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh” (Cảnh báo sớm), Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (Ban Xây dựng năng lực) cùng sự hỗ trợ từ các chuyên gia TSU đã tổ chức cuộc họp với đại diện 2 đơn vị tư vấn thực hiện các nghiên cứu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Chuyn-gia-TSU-h-tr-r-sot-k-thut-kt-qu-nghin-cu-Bin-i-kh-hu-v-thng-nht-Danh-mc-trang-thit-b-h-thng-cnh-bo-sm Fri, 21 Apr 2017 <![CDATA[ 'Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển' ]]> Nhằm nâng cao nhận thức của người dân tại khu vực bờ biển về giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ nguồn nước và môi trường, cải thiện tình hình vệ sinh môi trường du lịch đoạn đường ven biển. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Cng-ng-chung-tay-bo-v-mi-trng-bin Thu, 20 Apr 2017 <![CDATA[ 'Trường đại học Nông Lâm phân hiệu Ninh Thuận ra quân trồng cây quanh khuôn viên nhà trường' ]]> Ngày 17/4/2017, tiếp nối chuỗi hoạt động hỗ trợ các đơn vị trong tỉnh triển khai hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận phối hợp trường Đại học Nông Lâm phân hiệu Ninh Thuận tổ chức trồng cây quanh khuôn viên nhà trường. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Trng-i-hc-Nng-Lm-phn-hiu-Ninh-Thun-ra-qun-trng-cy-quanh-khun-vin-nh-trng Mon, 17 Apr 2017 <![CDATA[ 'BAN XÂY DỰNG NĂNG LỰC RA QUÂN CẮT TỈA, CHĂM SÓC CÂY XANH TUYẾN ĐƯỜNG YÊN NINH' ]]> Sáng ngày 15/4/2017, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước ra quân cắt tỉa, chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Yên Ninh (đoạn từ Resort Hoàn cầu đến biển Ninh Chữ) với sự tham gia của hơn 30 đoàn viên Chi đoàn. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/BAN-XY-DNG-NNG-LC-RA-QUN-CT-TA-CHM-SC-CY-XANH-TUYN-NG-YN-NINH Sat, 15 Apr 2017 <![CDATA[ 'HỘI THẢO QUỐC TẾ GIỚI VÀ TÁI ĐỊNH CƯ: BẰNG CHỨNG VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH' ]]> Giới và Bình đẳng giới là vấn đề được Việt Nam quan tâm trong những năm gần đây và có những bước thay đổi, phát triển mạnh mẽ thông qua việc triển khai nhiều chính sách quan trọng, mang lại quyền lợi bình đẳng cho cả nam và nữ. Trong đó, nhấn mạnh lồng ghép vấn đề giới trong những chính sách, điều luật liên quan đến đất đai và bồi thường tái định cư. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/HI-THO-QUC-T-GII-V-TI-NH-C-BNG-CHNG-V-HM-CHNH-SCH Fri, 14 Apr 2017 <![CDATA[ 'Họp kỹ thuật dự án Tăng trưởng xanh' ]]> Nhằm rà soát tiến độ và kế hoạch thực hiện triển khai các dự án thí điểm trong khuôn khổ Tài trợ đã ký, ngày 14/4/2017 tại Văn phòng TSU tại Hà Nội, Ban quản lý dự án Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh đã tổ chức họp cấp kỹ thuật với các Ban Quản lý dự án Tăng trưởng xanh tại các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và Hà Tĩnh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hp-k-thut-d-n-Tng-trng-xanh Fri, 14 Apr 2017 <![CDATA[ 'PHỐI HỢP TSU TRIỂN KHAI CAM KẾT PARIS TẠI COP21' ]]> Ngày 13/4/2017, Ban QLDA Hỗ trợ Kỹ thuật (TSU) phối hợp với nhóm Tư vấn trong nước đã làm việc tại tỉnh Ninh Thuận để triển khai hoạt động xây dựng “Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất các giải pháp đầu tư cho thích ứng với BĐKH triển khai cam kết Paris tại COP21 phù hợp với điều kiện của Việt Nam”. Đây là nhiệm vụ nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động năm 2017 đã được Ban chỉ đạo TSU phê duyệt ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/PHI-HP-TSU-TRIN-KHAI-CAM-KT-PARIS-TI-COP21 Thu, 13 Apr 2017 <![CDATA[ 'THỰC ĐỊA CÁC ĐIỂM XÂY DỰNG 30% THIẾT KẾ DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI – TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM' ]]> Ngày 11/4/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đã chủ trì chuyến kiểm tra thực địa các địa điểm xây dựng triển khai 30% thiết kế của dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/THC-A-CC-IM-XY-DNG-30-THIT-K-D-N-MI-TRNG-BN-VNG-CC-THNH-PH-DUYN-HI-TIU-D-N-THNH-PH-PHAN-RANG-THP-CHM Tue, 11 Apr 2017 <![CDATA[ 'Bàn giao ranh giới thu hồi đất thực hiện khu tái định cư Phan Đăng Lưu' ]]> Sáng ngày 07/4/2017, tại khu tái định cư Quốc lộ 27B (Phan Đăng Lưu), phường Phước Mỹ, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước cùng với đại diện Ủy ban nhân dân phường Phước Mỹ; Công ty đo đạc và xây dựng Bảo Tín – Ninh Thuận đã tiến hành bàn giao ranh giới thu hồi đất cho Trung Tâm Phát triển Quỹ đất Ninh Thuận triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Theo Văn bản chấp thuận địa điểm số 4172/UBND-QHXD ngày 12/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đây là một trong những quy trình đầu tiên để thực hiện hạng mục xây dựng hạ tầng khu tái định cư Phan Đăng Lưu – Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Bn-giao-ranh-gii-thu-hi-t-thc-hin-khu-ti-nh-c-Phan-ng-Lu Fri, 7 Apr 2017 <![CDATA[ 'Nhóm cộng đồng phường Mỹ Bình ra quân dọn vệ sinh trên tuyến đường Nguyễn Văn Nhu' ]]> Ngày 05/3/2017, với sự hỗ trợ của Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước, hơn 25 đoàn viên, nhóm cộng đồng phường Mỹ Bình đã ra quân dọn vệ sinh trên tuyến đường Nguyễn Văn Nhu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nhm-cng-ng-phng-M-Bnh-ra-qun-dn-v-sinh-trn-tuyn-ng-Nguyn-Vn-Nhu Wed, 5 Apr 2017 <![CDATA[ 'Lễ Chào đón Trưởng Đại diện Cơ quan phát triển Bỉ' ]]> Trưa ngày 31/3/2017 tại Khách sạn Pan Pacific, Hà Nội, Đại diện Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận đã tham dự buổi lễ chia tay Ông Alain Devaux và chào đón Bà Krista Verstrealen - Trưởng Đại diện Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam (BTC). ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/L-Cho-n-Trng-i-din-C-quan-pht-trin-B Fri, 31 Mar 2017 <![CDATA[ 'Triển khai thực hiện nghiên cứu xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Dinh' ]]> Trong khoảng thời gian từ 20/3/2017 đến ngày 30/3/2017, liên danh 2 Viện Khoa học thủy lợi miền Nam và Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo đã triển khai khảo sát thực tế về tình hình kinh tế - xã hội, những vấn đề liên quan trong việc sử dụng nước và phân tích mẫu nước mặt, nước ngầm trong khu vực 120 km2 vùng hạ lưu sông Dinh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Trin-khai-thc-hin-nghin-cu-xm-nhp-mn-vng-h-lu-sng-Dinh Fri, 31 Mar 2017 <![CDATA[ 'Xã Thành Hải tổ chức tọa đàm về “Hoạt động bảo vệ môi trường, thích ứng với Biến đổi khí hậu” lồng ghép thông tin công trình Kênh Cầu Ngòi' ]]> Với mục tiêu tuyên tuyền, nâng cao nhận thức, hành động bảo vệ môi trường và nâng cao kỹ năng thích ứng cho cán bộ và người dân về sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, lồng ghép phổ biến thông tin về công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi. Ngày 31/3/2017, nhóm cộng đồng xã Thành Hải đã tổ chức tọa đàm tuyên truyền bảo vệ môi trường nước, hành động thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh phát triển đô thị. Tham gia buổi tọa đàm có 40 người gồm thành viên nhóm cộng đồng, hội phụ nữ, cán bộ đoàn thể xã Thành Hải. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/X-Thnh-Hi-t-chc-ta-m-v-Hot-ng-bo-v-mi-trng-thch-ng-vi-Bin-i-kh-hu-lng-ghp-thng-tin-cng-trnh-Knh-Cu-Ngi Fri, 31 Mar 2017 <![CDATA[ 'Sinh hoạt truyền thông ngày nước thế giới chủ đề “Tiết kiệm nước, tái sử dụng nước thải và hành động của chúng em”' ]]> Trong chương trình truyền thông dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã triển khai thực hiện hoạt động hưởng ứng ngày nước thế giới 22/3 cho các em học sinh trường THCS Trương Định với chủ đề “Tiết kiệm nước, tái sử dụng nước thải và hành động của chúng em”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Sinh-hot-truyn-thng-ngy-nc-th-gii-ch-Tit-kim-nc-ti-s-dng-nc-thi-v-hnh-ng-ca-chng-em Thu, 30 Mar 2017 <![CDATA[ 'Đàm phán dự án Môi trường Bền vững các Thành phố Duyên hải - WB' ]]> Sáng ngày 29/3/2017, tại phòng họp của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội đã diễn ra buổi đàm phán dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, Ngân hàng Thế giới tài trợ. Về phía Ngân hàng Thế giới có ông Aristeidis I. Panou - Cố vấn Luật của Ngân hàng Thế giới – Trưởng đoàn đàm phán phía WB, ông Lê Duy Hưng – Chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm dự án, Trưởng đoàn công tác dự cùng các Chuyên gia về Quy hoạch đô thị, Tài chính, Đấu thầu, Môi trường, Xã hội… và các thành viên chịu trách nhiệm về dự án. Về phía Chính phủ Việt Nam có ông Hà Hải An – Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam – Trưởng đoàn đàm phán phía Việt Nam theo sự ủy quyền của Chủ tịch nước; Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư Pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo UBND và Ban quản lý dự án của 4 tỉnh được triển khai dự án: Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Ninh Thuận tham dự đàm phán là ông Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên là Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước cùng các thành viên Ban quản lý dự án. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/m-phn-d-n-Mi-trng-Bn-vng-cc-Thnh-ph-Duyn-hi-WB Wed, 29 Mar 2017 <![CDATA[ 'Hội thảo về QUẢN LÍ HỢP ĐỒNG Đối với các hợp đồng lớn và phức tạp trong các dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ' ]]> Trong khuôn khổ Chương trình đào tạo nâng cao năng lực tổng hợp thường niên cho các Ban quản lý dự án do Ngân hàng Thế giới tổ chức (WB), trong hai ngày vào ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2017 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Hội thảo Quản lý hợp đồng, với sự trình bày của ông Mr. SUNIL BHATTACHARYA, Chuyên gia quản lý cao cấp của WB. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-tho-v-QUN-L-HP-NG-i-vi-cc-hp-ng-ln-v-phc-tp-trong-cc-d-n-do-Ngn-hng-th-gii-ti-tr Tue, 28 Mar 2017 <![CDATA[ 'HỌP RÀ SOÁT CÁC ĐIỀU KHOẢN VAY DỰ ÁN WB TÀI TRỢ' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/HP-R-SOT-CC-IU-KHON-VAY-D-N-WB-TI-TR Tue, 28 Mar 2017 <![CDATA[ 'Cuộc thi Rung Chuông Vàng trường THCS Trương Định' ]]> Nhằm đẩy mạnh có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt - tích cực nghiên cứu khoa học” trong học sinh. Tuyên truyền và phát triển cộng đồng nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu, thay đổi hành vi sử dụng nước và năng lượng hiệu quả. Hưởng ứng ngày Rừng Thế giới 21/3, ngày Nước Thế giới 22/3, ngày khí tượng Thế giới 23/3, ngày Giờ Trái đất 25/3. Ban Xây dựng Năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã phối hợp với trường THCS Trương Định tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng” cho các thành viên trong Câu lạc bộ xanh và học sinh thuộc 38 chi đội vào chiều ngày 25/3/2017. Tham dự cuộc thi có hơn 1.400 học sinh và 85 giáo viên. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Cuc-thi-Rung-Chung-Vng-trng-THCS-Trng-nh Sat, 25 Mar 2017