Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Tue, 26 Mar 2019 Tue, 26 Mar 2019 <![CDATA[ 'Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ làm việc với UBND tỉnh' ]]> Ngày 14-3, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ về đánh giá cuối kỳ dự án “Quản lý nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” giai đoạn 2013-2019. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/on-cng-tc-C-quan-Hp-tc-pht-trin-Vng-quc-B-lm-vic-vi-UBND-tnh Thu, 14 Mar 2019 <![CDATA[ 'Đoàn cơ quan Phát triển Bỉ phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh làm việc với các sở, ngành' ]]> Ngày 13-3, Đoàn cơ quan Phát triển Bỉ phối hợp với Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước tỉnh có buổi làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng về triển khai hoạt động “Hỗ trợ kỹ thuật, củng cố kết quả và bền vững của dự án Quản lý nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/on-c-quan-Pht-trin-B-phi-hp-vi-Ban-Xy-dng-nng-lc-v-Thc-hin-cc-D-n-ODA-ngnh-nc-tnh-lm-vic-vi-cc-s-ngnh Wed, 13 Mar 2019 <![CDATA[ 'Tham vấn ý kiến các hộ dân về niên yết công khai chi tiết về thu hồi, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư của các hộ dân tại Khu Tái định cư Phan Đăng Lưu' ]]> Như báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo dự án ngày 26/2, hiện nay đơn vị đã hoàn thành niêm yết chi tiết về bồi thường của 34/59 hộ tại Khu Phan Đăng Lưu. Để nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, giải đáp các thắc mắc của các hộ dân về chi tiết bồi thường, ngày 02/3/2019, Ban XDNL phối hợp với TT PTQĐ và UBND phường Phước Mỹ tổ chức cuộc họp. Tham dự có ông Trần Minh Thái – Phó Chủ tịch UBND thành phố tham dự. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tham-vn-kin-cc-h-dn-v-nin-yt-cng-khai-chi-tit-v-thu-hi-bi-thng-v-h-tr-ti-nh-c-ca-cc-h-dn-ti-Khu-Ti-nh-c-Phan-ng-Lu Sat, 2 Mar 2019 <![CDATA[ 'Họp Thường trực Ban Chỉ đạo dự án VSMT tháng 2/2019 – Công tác giải phóng mặt, vấn đề trọng tâm được đề cập' ]]> Vừa qua, ngày 26/2/2019, Ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo dự án đã chủ trì phiên họp Thường trực BCĐ. Tham dự có các thành viên BCĐ và các địa phương có liên quan trong triển khai giai đoạn 30% thiết kế dự án. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hp-Thng-trc-Ban-Ch-o-d-n-VSMT-thng-22019-Cng-tc-gii-phng-mt-vn-trng-tm-c-cp Tue, 26 Feb 2019 <![CDATA[ 'Phấn đấu hoàn thành 20% cuối cùng trước ngày 31/3/2019' ]]> Đó là cam kết của đơn vị thi công đối với chủ đầu tư trong chuyến khảo sát thực địa công trình Mở rộng và kiên cố hoá kênh Cầu Ngòi ngày 22/2/2019 của Giám đốc Ban Xây dựng năng lực. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Phn-u-hon-thnh-20-cui-cng-trc-ngy-3132019 Fri, 22 Feb 2019 <![CDATA[ 'Họp bàn công tác chuẩn bị tham vấn ý kiến người dân về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải' ]]> Để chuẩn bị cho công tác họp lấy ý kiến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng triển khai 2 tiểu dự án Hẻm 150 và Khu tái định cư Phan Đăng Lưu như thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm do Ngân hàng Thế giới tài trợ, ngày 20/2/2019, Ông Đỗ Khoa Danh - Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã chủ trì cuộc họp với các bên liên quan. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hp-bn-cng-tc-chun-b-tham-vn-kin-ngi-dn-v-cng-tc-bi-thng-gii-phng-mt-bng-d-n-Mi-trng-bn-vng-cc-thnh-ph-duyn-hi Wed, 20 Feb 2019 <![CDATA[ 'Hội đồng khoa học Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá nghiên cứu “Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh” đạt chất lượng' ]]> Vào ngày 19/01/2019, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do PGS. TS Đinh Vũ Thanh đã chủ trì buổi họp đánh giá kết quả nghiên cứu Cảnh báo sớm, cùng tham dự có 04 thành viên của Hội đồng, chuyên gia Ban Hỗ trợ Kỹ thuật TSU – ông Ian Wood, đại diện đơn vị tư vấn nghiên cứu – Liên danh Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam và Công ty cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam và đại diện Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-ng-khoa-hoc-B-Nng-nghip-va-Phat-trin-nng-thn-anh-gia-nghin-cu-Xy-dng-h-thng-thng-tin-canh-bao-sm-lu-vc-sng-Dinh-at-cht-lng Sat, 19 Jan 2019 <![CDATA[ 'Cam kết hoàn thành các kết quả dự án đến ngày 31/3/2019 tại phiên họp Ban chỉ đạo dự án lần 8 dự án Biến đổi khí hậu' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Cam-kt-hon-thnh-cc-kt-qu-d-n-n-ngy-3132019-ti-phin-hp-Ban-ch-o-d-n-ln-8-d-n-Bin-i-kh-hu Wed, 16 Jan 2019 <![CDATA[ 'Đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Bí thư Tỉnh ủy tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam' ]]> Sáng ngày 11-1, đồng chí Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp xã giao ngài Paul Jansen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam nhân đoàn có chuyến công tác tại Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/ng-ch-Nguyn-c-Thanh-B-th-Tnh-y-tip-x-giao-i-s-c-mnh-ton-quyn-Vng-Quc-B-ti-Vit-Nam Fri, 11 Jan 2019 <![CDATA[ 'THAM DỰ ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC THỂ CHẾ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI VÀ VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG DO WB TÀI TRỢ' ]]> Sau 2 chuyến công tác rà soát, đánh giá nhu cầu và năng lực thể chế trong quản lý nước thải tại 4 tỉnh thời gian qua, trong khuôn khổ dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tư vấn hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đã tổ chức khoa đào tạo ưu tiên cho 4 thành phố Đồng Hới, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Rang – Tháp Chàm từ ngày 13 – 14/12/2018 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/THAM-D-O-TO-NNG-CAO-NNG-LC-TH-CH-QUN-L-NC-THI-V-VN-HNH-BO-DNG-DO-WB-TI-TR Fri, 14 Dec 2018 <![CDATA[ 'Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-tho-bo-co-kt-qu-nghin-cu-d-n-Qun-l-ngun-nc-tng-hp-v-Pht-trin-th-trong-mi-lin-h-vi-bin-i-kh-hu-tnh-Ninh-Thun Fri, 7 Dec 2018 <![CDATA[ 'Họp tổng kết chuyến công tác cuả Đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án môi trường bền vững' ]]> Tiếp nối chuỗi hoạt động của Đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án của Ngân hàng Thế giới tại 4 tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa, ngày 30/11/2018, tại UBND tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Hội nghị tổng kết chuyến công tác của đoàn hỗ trợ thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Lê Duy Hưng – Trưởng đoàn thẩm định, Chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm dự án, Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đồng chủ trì cuộc họp. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hop-tng-kt-chuyn-cng-tc-cu-oan-h-tr-thc-hin-D-n-mi-trng-bn-vng Fri, 30 Nov 2018 <![CDATA[ 'Kết quả nghiên cứu đánh giá tính tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Cái và khu vực phụ cận' ]]> Nghiên cứu “Đánh giá tính tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu (BĐKH) cho lưu vực sông Cái và khu vực phụ cận tỉnh Ninh Thuận” nằm trong khuôn khổ Dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với BĐKH tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ, được triển khai vào tháng 1-2018, đến nay cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo đúng tiến độ, đạt được mục tiêu chính là hỗ trợ tỉnh ta trong việc hoạch định chiến lược quản lý và phát triển đô thị, xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho lưu vực sông Cái và vùng phụ cận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kt-qu-nghin-cu-nh-gi-tnh-tn-thng-trong-mi-lin-h-vi-bin-i-kh-hu-cho-lu-vc-sng-Ci-v-khu-vc-ph-cn Fri, 23 Nov 2018 <![CDATA[ 'Phát triển thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu' ]]> Theo báo điện tử Ninh Thuận: Ninh Thuận nằm trong khu vực khô hạn nhất cả nước, mang đặc điểm khí hậu đặc trưng là nắng nóng, gió nhiều, nước bốc hơi nhanh. Để ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tỉnh đưa ra giải pháp phát triển mạng lưới thủy lợi theo lộ trình từng giai đoạn, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Pht-trin-thy-li-thch-ng-vi-bin-i-kh-hu Fri, 23 Nov 2018 <![CDATA[ 'Tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ khởi công công trình vào cuối quý I/2019 dự án Môi trường bền vững do WB tài trợ' ]]> Đó là yêu cầu từ phía Ngân hàng thế giới (WB) và cam kết của Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận trong chuyến công tác giám sát tiến độ dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm của Đoàn công tác WB do ông Lê Duy Hưng, Chuyên gia cao cấp làm Trưởng Đoàn. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-trung-mi-ngun-lc-y-nhanh-tin-khi-cng-cng-trnh-vo-cui-qu-I2019-d-n-Mi-trng-bn-vng-do-WB-ti-tr Fri, 16 Nov 2018 <![CDATA[ 'Quản lý tổng hợp tài nguyên nước – công việc của nhiều người, nhiều ngành khác nhau' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Qun-l-tng-hp-ti-nguyn-nc-cng-vic-ca-nhiu-ngi-nhiu-ngnh-khc-nhau Mon, 12 Nov 2018 <![CDATA[ 'Nông dân Ninh Thuận được tiếp cận với cách mạng nông nghiệp 4.0' ]]> Kết nối số, trí tuệ máy, thay đổi nguyên lý sản xuất, tốc độ cực cao và tiến triển cực nhanh, phạm vi tác động bao trùm, toàn diện là những nội dung của cách mạng nông nghiệp 4.0 mà nông dân và những người làm cán bộ nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận được chia sẻ tại hội thảo học tập kinh nghiệm do dự án tổ chức cuối tháng 10/2018 vừa qua tại tỉnh Lâm Đồng. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nng-dn-Ninh-Thun-c-tip-cn-vi-cch-mng-nng-nghip-40 Wed, 31 Oct 2018 <![CDATA[ 'Tăng cường năng lực quản lý, vận hành sau đầu tư các dịch vụ vệ sinh' ]]> Sau chuyến công tác tìm hiểu về quản lý, vận hành sau đầu tư các dịch vụ vệ sinh tại tỉnh vào đầu tháng 8 vừa qua, Đoàn tư vấn quốc tế về thể chế của Ngân hàng Thế giới đã có chuyến công tác lần 2 vào ngày 29 và 30/10/2018 để đánh giá, đưa ra các khuyến nghị cho tỉnh về công tác này. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tng-cng-nng-lc-qun-l-vn-hnh-sau-u-t-cc-dch-v-v-sinh Tue, 30 Oct 2018 <![CDATA[ 'Nâng cao năng lực quản lý, vận hành công nghệ tưới tiết kiệm cây xanh đô thị cho cán bộ trong tỉnh' ]]> Dự án thí điểm “Phát triển hệ thống tưới nhỏ giọt phục vụ cây xanh đô thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm” do chính phủ vương quốc Bỉ tài trợ hiện đang triển khai xây dựng nhà trạm và lắp đặt hệ thống tưới cho hơn 300 cây xanh khu công viên hồ điều hòa thành phố. Nhằm cung cấp kiến thức cho cán bộ địa phương về xây dựng, vận hành và quản lý các hệ thống tưới đô thị, Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức khóa đào tạo và học tập các mô hình thành công tại thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuối tháng 10/2018. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nng-cao-nng-lc-qun-l-vn-hnh-cng-ngh-ti-tit-kim-cy-xanh-th-cho-cn-b-trong-tnh Mon, 29 Oct 2018 <![CDATA[ 'Nâng cao kỹ năng truyền thông cho cán bộ dự án' ]]> Để phát huy hiệu quả của công tác truyền thông dự án, ngày 29/10/2018, Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức buổi hướng dẫn kỹ năng chụp ảnh, quay phim và dựng video truyền thông cho cán bộ dự án. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nng-cao-k-nng-truyn-thng-cho-cn-b-d-n Mon, 29 Oct 2018