Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Mon, 17 Feb 2020 Mon, 17 Feb 2020 <![CDATA[ 'Động thổ khởi công hạng mục khu tái định cư Phan Đăng Lưu' ]]> Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu Dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Tổng quan Dự án chia làm 2 giai đoạn được triển khai tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm từ năm 2017 đến năm 2022. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/ng-th-khi-cng-hng-mc-khu-ti-nh-c-Phan-ng-Lu Tue, 17 Dec 2019 <![CDATA[ 'Động thổ dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải miền trung' ]]> NDĐT - Ngày 17-12, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (chủ đầu tư) cùng đại diện Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Lễ động thổ hạng mục khu tái định cư Phan Đăng Lưu, dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải miền trung - tiểu dự án TP Phan Rang - Tháp Chàm ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/ng-th-d-n-mi-trng-bn-vng-cc-thnh-ph-duyn-hi-min-trung Tue, 17 Dec 2019 <![CDATA[ 'Tổ chức mở thầu gói thầu PR-1.1' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/T-chc-m-thu-gi-thu-PR-11 Fri, 29 Nov 2019 <![CDATA[ 'Dựán Môi trường bền vững: Thương thảo hợp đồng gói thầu PR-1.23' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Dn-Mi-trng-bn-vng-Thng-tho-hp-ng-gi-thu-PR-123 Thu, 28 Nov 2019 <![CDATA[ 'PHỐI HỢP HỖ TRỢ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LỌC KÍN TRONG CẤP NƯỚC NÔNG THÔN' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/PHI-HP-H-TR-K-THUT-CNG-NGH-LC-KN-TRONG-CP-NC-NNG-THN Sun, 24 Nov 2019 <![CDATA[ 'Tổ chức mở thầu gói thầu PR-1.4' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/T-chc-m-thu-gi-thu-PR-14 Mon, 18 Nov 2019 <![CDATA[ 'Tạm ứng kinh phí thực hiện dự án Môi trường bền vững do Ngân hàng Thế giới tài trợ' ]]> Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của địa phương. Dự án được triển khai tại 4 tỉnh duyên hải miền trung (Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận). ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tm-ng-kinh-ph-thc-hin-d-n-Mi-trng-bn-vng-do-Ngn-hng-Th-gii-ti-tr Mon, 30 Sep 2019 <![CDATA[ 'Hội thảo hướng dẫn giới, dân tộc thiểu số' ]]> Hướng dẫn thực hiện các vấn đề xã hội giới, dân tộc thiểu số, môi trường lồng ghép tập huấn sổ tay vận hành công trình cấp nước tập trung dựa vào cộng đồng dự án WB tài trợ. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-tho-hng-dn-gii-dn-tc-thiu-s Fri, 27 Sep 2019 <![CDATA[ 'Hội thảo triển khai chương trình cấp tỉnh 2019, hướng dẫn điều chỉnh sổ tay thực hiện chương trình (POM)' ]]> Sáng ngày 28/8/2019 Ban Xây dựng Năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tổ chức Hội thảo triển khai chương trình cấp tỉnh năm 2019, hướng dẫn điều chỉnh sổ tay thực hiện chương trình (POM). Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (gọi tắt là dự án WB3) do Ngân hàng Thế giới tài trợ giai đoạn 2016-2021 với mục tiêu cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường tiếp cận bền vững nước sạch và vệ sinh nông thôn tại các tỉnh Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Tại tỉnh Ninh Thuận do 03 đơn vị phối hợp thực hiện là Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận, Sở Giáo dục - Đào tạo và Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-tho-trin-khai-chng-trnh-cp-tnh-2019-hng-dn-iu-chnh-s-tay-thc-hin-chng-trnh-POM Wed, 28 Aug 2019 <![CDATA[ 'Rà soát kế hoạch tiếp nhận, sử dụng và cập nhật thông tin các nghiên cứu thuộc dự án Biến đổi khí hậu' ]]> Sáng ngày 22/8/2019, Ông Đỗ Khoa Danh – Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã chủ trì cuộc họp rà soát kế hoạch tiếp nhận, sử dụng và cập nhật thông tin 11 gói nghiên cứu của dự án Quản lý nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu do Chính phủ Bỉ tài trợ (Dự án Biến đổi khí hậu). Tham dự có Phó Giáo sư Nguyễn Tùng Phong – Viện Phó Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam – đại diện đơn vị tư vấn thực hiện gói Tập huấn hỗ trợ kỹ thuật, củng cố kết quả bền vững của dự án; đại diện các Sở, ngành trong tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi; ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/R-sot-k-hoch-tip-nhn-s-dng-v-cp-nht-thng-tin-cc-nghin-cu-thuc-d-n-Bin-i-kh-hu Thu, 22 Aug 2019 <![CDATA[ 'Mở thầu gói thầu PR-1.25' ]]> Ngày 19/8/2019, lúc 14 giờ 30 phút tại Văn phòng Ban xây dựng năng lực đã tổ chức đóng và mở Hồ sơ dự thầu gói thầu gói thầu PR-1.25: “Tư vấn khảo sát, lập thiết kế chi tiết và hồ sơ mời thầu cho các hạng mục còn lại của Hợp phần 1 và Hợp phần 2 Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang–Tháp Chàm”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/M-thu-gi-thu-PR-125 Mon, 19 Aug 2019 <![CDATA[ 'TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỞ RỘNG QUY MÔ VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẠI NINH THUẬN' ]]> Trong hoạt động Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn tại các tỉnh Tây Nguyên, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngày 15/8/2019, đoàn công tác gồm Ban Điều phối Chương trình cấp nước nông thôn, Trung tâm Quốc gia nước sạch và VSMTNT, Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có buổi làm việc tại Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước – cơ quan điều phối thực hiện chương trình của tỉnh. Tham dự buổi làm việc có các đại diện cùng thực hiện Chương trình đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm kiểm soát bênh tật thuộc Sở Y tế. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/TNG-CC-THY-LI-KIM-TRA-TNH-HNH-THC-HIN-CHNG-TRNH-M-RNG-QUY-M-V-SINH-V-NC-SCH-NNG-THN-TI-NINH-THUN Thu, 15 Aug 2019 <![CDATA[ 'Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giám sát thực hiện Hợp phần cấp nước tại Ninh Thuận' ]]> Từ ngày 29/7 – 3/8/2019, Đoàn giám sát của Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do ông Nguyễn Thành Luân – Phó Giám đốc Trung tâm làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Hợp phần cấp nước tại các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong thời gian giám sát các hoạt động tại tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 31/7-1/8/2019), Đoàn đã làm việc với Ban quản lý dự án thực hiện Chương trình thuộc Ban Xây dựng năng lực và đi thực địa công trình cấp nước trong tỉnh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Trung-tm-Quc-gia-nc-sch-v-V-sinh-mi-trng-nng-thn-gim-st-thc-hin-Hp-phn-cp-nc-ti-Ninh-Thun Sat, 3 Aug 2019 <![CDATA[ 'Đoàn Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra tại Ban Xây dựng năng lực' ]]> Thực hiện Quyết định số 507/QĐ-TTCP, ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đoàn Thanh tra làm việc tại tỉnh Ninh Thuận từ ngày 27/7 đến ngày 02/8/2019. Sáng ngày 31/7/2019, Lãnh đạo Ban Xây dựng năng lực đã tiếp và làm việc với Đoàn do ông Trần Nguyễn Hiền Anh – Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ làm trưởng Đoàn. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/on-Thanh-tra-Chnh-ph-thc-hin-thanh-tra-ti-Ban-Xy-dng-nng-lc Fri, 2 Aug 2019 <![CDATA[ 'Thựa địa kiểm tra kỹ thuật các công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng nông thôn thuộc Chương trình dự án WB3' ]]> Các ngày 17,18 và 23/7/2019, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực đã đi kiểm tra công tác thi công các công trình cấp nước Phước Bình, Phước Đại – Phước Thành, Suối Le, Đá Hang thuộc Chương trình dự án Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tha-a-kim-tra-k-thut-cc-cng-trnh-cp-nc-sinh-hot-cho-ngi-dn-vng-nng-thn-thuc-Chng-trnh-d-n-WB3 Wed, 24 Jul 2019 <![CDATA[ 'Mở thầu gói thầu Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Phan Đăng Lưu và Mở rộng kéo dài hẻm 150' ]]> Ngày 23/7/2019, tại Văn phòng Ban Quản lý các dự án thuộc Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dựa án ODA ngành nước đã tổ chức đóng và mở Hồ sơ dự thầu gói thầu gói thầu PR-2.1: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Phan Đăng Lưu và Mở rộng kéo dài hẻm 150 thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang–Tháp Chàm do Ngân hàng Thế giới tài trợ. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/M-thu-gi-thu-Xy-dng-h-tng-khu-ti-nh-c-Phan-ng-Lu-v-M-rng-ko-di-hm-150 Tue, 23 Jul 2019 <![CDATA[ 'Truyền thông trong nước và quốc tế nói về công trình thí điểm ứng phó Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Truyn-thng-trong-nc-v-quc-t-ni-v-cng-trnh-th-im-ng-ph-Bin-i-kh-hu-ti-tnh-Ninh-Thun Sat, 29 Jun 2019 <![CDATA[ 'Khánh thành công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi' ]]> Công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi được xây dựng với mục tiêu đảm bảo tiêu thoát lũ cho lưu vực 2.682ha ở một số địa phương của tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Khnh-thnh-cng-trnh-m-rng-v-kin-c-ha-knh-cu-Ngi Mon, 24 Jun 2019 <![CDATA[ 'Khánh thành công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi' ]]> NDĐT - Ngày 24-6, tại xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Khnh-thnh-cng-trnh-m-rng-v-kin-c-ha-knh-cu-Ngi Mon, 24 Jun 2019 <![CDATA[ 'Khánh thành công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi' ]]> Sáng 24/6, tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức khánh thành công trình mở rộng và kiên cố hóa kênh cầu Ngòi. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Khnh-thnh-cng-trnh-m-rng-v-kin-c-ha-knh-cu-Ngi Mon, 24 Jun 2019