Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Wed, 26 Sep 2018 Wed, 26 Sep 2018 <![CDATA[ 'AFD THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT DỰ ÁN CHỐNG HẠN, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI NINH THUẬN' ]]> Sáng ngày 19/9/2018, trong chương trình của chuyến công tác thẩm định của tư vấn độc lập dự án “Cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đăk Nông ” do Cơ quan phát triển Pháp - AFD tài trợ, Đoàn công tác đã có buổi họp tại Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước. Ông Đỗ Khoa Danh – Giám đốc Ban XDNL đã tiếp và làm việc với Đoàn. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/AFD-THM-NH-K-THUT-D-N-CHNG-HN-THCH-NG-VI-BIN-I-KH-HU-TI-NINH-THUN Wed, 19 Sep 2018 <![CDATA[ 'TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, LẬP BÁO CÁO, CHUẨN BỊ CÁC MINH CHỨNG CHO CHỈ SỐ KIỂM ĐẾM HÀNG NĂM' ]]> Ngày 18-19/2018, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, hơn 20 cán bộ đại diện Ban điều phối 7 tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã tham lớp tập huấn “Công tác giám sát, lập báo cáo, chuẩn bị các minh chứng cho chỉ số kiểm đếm hàng năm” do Trung tâm Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/TP-HUN-CNG-TC-GIM-ST-LP-BO-CO-CHUN-B-CC-MINH-CHNG-CHO-CH-S-KIM-M-HNG-NM Wed, 19 Sep 2018 <![CDATA[ 'Mở thầu gói thầu Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong cải cách thể chế quản lý vận hành sau dự án hoàn thành dự án Môi trường bền vững' ]]> Ngày 18/9/2018, tại Văn phòng Ban Hỗ trợ kỹ thuật dự án Vệ sinh môi trường thuộc Ban Xây dựng năng lực đã diễn ra buổi mở thầu gói Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong cải cách thể chế quản lý vận hành sau dự án hoàn thành thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/M-thu-gi-thu-T-vn-h-tr-k-thut-trong-ci-cch-th-ch-qun-l-vn-hnh-sau-d-n-hon-thnh-d-n-Mi-trng-bn-vng Tue, 18 Sep 2018 <![CDATA[ 'Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông với Tổ chức Qũy xóa đói giảm nghèo của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh' ]]> Dự án Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận, do Chính pủ Bỉ tài trợ (từ 2010-2015) đã kết thúc với nhiều mô hình thành công. Trong đó có mô hình Qũy tín dụng vệ sinh quay vòng thị trấn Phước Dân và mô hình truyền thông trong trường học do Ban Xây dựng năng lực thực hiện. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Chia-s-kinh-nghim-truyn-thng-vi-T-chc-Qy-xa-i-gim-ngho-ca-Chnh-ph-nc-Cng-ha-Nhn-dn-Bangladesh Sat, 15 Sep 2018 <![CDATA[ 'Kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi phục vụ phát triển nông nghiệp' ]]> Những ngày cuối tháng 8, trên công trình Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi không khí lao động diễn ra khẩn trương, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, quyết tâm hoàn thành đúng theo kế hoạch vào đầu năm 2019. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kin-c-ha-knh-Cu-Ngi-phc-v-pht-trin-nng-nghip Fri, 14 Sep 2018 <![CDATA[ 'Hội thảo Nghiên cứu Đánh giá tính tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Cái và khu vực phụ cận' ]]> Ngày 12-9, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo giữa kỳ Nghiên cứu “Đánh giá tính tổn thương trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Cái và khu vực phụ cận tỉnh Ninh Thuận” (Nghiên cứu). Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đại diện Cơ quan hợp tác phát triển Bỉ, lãnh đạo các ngành liên quan, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dư án ODA ngành nước, các huyện, thành phố. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-tho-Nghin-cu-nh-gi-tnh-tn-thng-trong-mi-lin-h-vi-bin-i-kh-hu-cho-lu-vc-sng-Ci-v-khu-vc-ph-cn Wed, 12 Sep 2018 <![CDATA[ 'Thành đoàn Phan Rang – Tháp Chàm truyền thông về biến đổi khí hậu và tài nguyên nước qua bộ công cụ tranh từ dự án' ]]> Ngay sau buổi tập huấn hướng dẫn kỹ năng truyền thông sử dụng bộ công cụ tranh cuối tháng 6 vừa qua cho đại diện Chi đoàn các xã/phường và Thành đoàn, đã có 5 đơn vị gửi kế hoạch đăng ký lịch truyền thông gồm các phường : Đô Vinh, Bảo An, Văn Hải, phường Đông Hải và xã Thành Hải. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thnh-on-Phan-Rang-Thp-Chm-truyn-thng-v-bin-i-kh-hu-v-ti-nguyn-nc-qua-b-cng-c-tranh-t-d-n Fri, 7 Sep 2018 <![CDATA[ 'Củng cố các tổ chức dùng nước theo Luật Thủy lợi mới' ]]> Trong khuôn khổ hoạt động PIM – Nâng cao năng lực vận hành hệ thống thủy lợi và mua sắm thiết bị hỗ trợ PIM có triển khai hoạt động củng cố các tổ chức dùng nước cơ sở nhằm nâng cao khả năng quản lý và vận hành các hệ thống thủy lợi nội đồng tại các địa phương trong phạm vi dự án. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Cng-c-cc-t-chc-dng-nc-theo-Lut-Thy-li-mi Thu, 30 Aug 2018 <![CDATA[ 'CÁC HỘI, ĐOÀN THỂ UBND THỊ TRẤN KHÁNH HẢI THÀNH LẬP NHÓM VỆ SINH MÔI TRƯỜNG KHU VỰC BÃI BIỂN NINH CHỮ' ]]> Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, nó đe dọa đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu. Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, hội viên, nhân dân và cộng đồng về bảo vệ nguồn nước và môi trường; thúc đẩy sự quan tâm hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, các đoàn thể để thực hành tốt và tham gia bảo vệ môi trường tại gia đình và cộng đồng; bên canh đó góp phần làm sạch đẹp môi trường cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực, UBND thị trấn Khánh Hải đã thành lập nhóm vệ sinh môi trường khu vực bãi biển. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/CC-HI-ON-TH-UBND-TH-TRN-KHNH-HI-THNH-LP-NHM-V-SINH-MI-TRNG-KHU-VC-BI-BIN-NINH-CH Sun, 26 Aug 2018 <![CDATA[ 'Mô hình câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ - Hãnh diên của người nội trợ” tiếp tục được triển khai tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải' ]]> Tiếp nối thành công của Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ - Hãnh diên của người nội trợ” tại 16 xã/phường trên địa bàn Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Khánh Hải phối hợp với Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức lễ ra mắt thành lập câu lạc bộ “Phụ nữ xách giỏ đi chợ - Chung tay hạn chế túi nilong” vào chiều ngày 24/8/2018, tại UBND thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/M-hnh-cu-lc-b-Xch-gi-i-ch-Hnh-din-ca-ngi-ni-tr-tip-tc-c-trin-khai-ti-Hi-Lin-hip-Ph-n-th-trn-Khnh-Hi-huyn-Ninh-Hi Fri, 24 Aug 2018 <![CDATA[ 'Nghiệm thu thiết bị quan trắc và hệ thống máy chủ cảnh báo sớm' ]]> Hạn và lũ, 2 hiện tượng thiên tai có tác động mãnh mẽ tới Ninh Thuận trong những năm gần đây. Để giảm thiểu ảnh hưởng và tăng cường khả năng phòng chống, thích ứng với thiên tai trên, Chính phủ Bỉ đã tài trợ cho tỉnh Ninh Thuận hệ thống cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh và hệ thống vận hành liên hồ chứa quản trị hạn hán. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nghim-thu-thit-b-quan-trc-v-h-thng-my-ch-cnh-bo-sm Thu, 23 Aug 2018 <![CDATA[ 'Diễn đàn trao đổi thông tin giám sát cộng đồng và truyền thông công trình điểm thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận' ]]> Nhằm trao đổi thông tin, hỗ trợ Ban giám sát cộng đồng các địa phương có công trình Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi trong quá trình giám sát, ngày 23/8/2018, Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức Hội thảo với sự tham dự của hơn 50 đại biểu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Din-n-trao-i-thng-tin-gim-st-cng-ng-v-truyn-thng-cng-trnh-im-thch-ng-bin-i-kh-hu-tnh-Ninh-Thun Thu, 23 Aug 2018 <![CDATA[ 'Xem xét đề xuất gia hạn thời gian thực hiện 2 nghiên cứu PIM tại Ninh Thuận' ]]> Trong khuôn khổ dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu, 2 nghiên cứu: “Nâng cao năng lực vận hành đồng bộ hệ thống sông và hồ chứa nhằm giảm thiểu ngập lụt và cải thiện quản trị hạn hán” và “Nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi” (nghiên cứu PIM) được xem là những nghiên cứu quan trọng và bị áp lực cao về thời gian thực hiện. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Xem-xt-xut-gia-hn-thi-gian-thc-hin-2-nghin-cu-PIM-ti-Ninh-Thun Mon, 20 Aug 2018 <![CDATA[ 'Đã có 800 thành viên thuộc Câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ - Hãnh diện của người nội trợ” thành phố Phan Rang - Tháp Chàm' ]]> Tính đến ngày 15/8/2018, đã có 16 Câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ - Hãnh diện của người nội trợ” được ra mắt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm kết thúc giai đoạn 1 của chương trình truyền thông hạn chế sử dụng túi nilong để bảo vệ môi trường. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/c-800-thnh-vin-thuc-Cu-lc-b-Xch-gi-i-ch-Hnh-din-ca-ngi-ni-tr-thnh-ph-Phan-Rang-Thp-Chm Wed, 15 Aug 2018 <![CDATA[ 'Kiểm tra công trình tưới nhỏ giọt phục vụ nông nghiệp tại thôn Thái An' ]]> Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, sáng ngày 8/8/2018; sở Xây dựng đã kiểm tra công trình tưới nhỏ giọt tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải thuộc dự án Thí điểm tưới nhỏ giọt phục vụ nông nghiệp ứng phó với tình hình hạn hán do Chính phủ Bỉ tài trợ thông qua Qũy Hỗ trợ Tăng trưởng xanh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kim-tra-cng-trnh-ti-nh-git-phc-v-nng-nghip-ti-thn-Thi-An Wed, 8 Aug 2018 <![CDATA[ 'Điều chỉnh giá trị các chỉ số phù hợp với thực tế triển khai dự án' ]]> Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện kết thúc dự án vào tháng 6/2019, vừa qua các chuyên gia nhà tài trợ: Ông Dominique, Chuyên gia quản lý dự án Cơ quan phát triển Bỉ (Enabel) và bà Hoàng Hồng Hạnh - Chuyên gia Giám sát đánh giá, Ban hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã có buổi làm việc tại Ban Xây dựng năng lực vào ngày ngày 07/8/2018. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/iu-chinh-gia-tri-cac-chi-s-phu-hp-vi-thc-t-trin-khai-d-an Tue, 7 Aug 2018 <![CDATA[ 'Bàn giao mặt bằng thi công dự án “Phát triển tưới nước nhỏ giọt phục vụ cây xanh đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm”' ]]> Dự án thí điểm “Phát triển tưới nước nhỏ giọt phục vụ cây xanh đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm” do Chính phủ Bỉ tài trợ thông qua Quỹ hỗ trợ Tăng Trưởng Xanh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Bn-giao-mt-bng-thi-cng-d-n-Pht-trin-ti-nc-nh-git-phc-v-cy-xanh-th-thnh-ph-Phan-Rang-Thp-Chm Mon, 6 Aug 2018 <![CDATA[ 'Họp Hội đồng Khoa học Công nghệ đánh giá kết quả nghiên cứu Thủy lực, thủy văn sông Dinh và mô hình thoát nước thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu”' ]]> Ngày 4/8/2018, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Họp hội đồng khoa học Công nghệ đánh giá kết quả nhiệm vụ “Tư vấn kỹ thuật xây dựng mô hình thủy lực thủy văn sông Dinh và mô hình thoát nước thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” (gọi tắt là nghiên cứu Thủy lực – Thủy văn). Ông Đỗ Khoa Danh, Giám đốc Ban Xây dựng năng lực và Ông Nguyễn Văn Bính – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh đã đại diện tham dự. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hp-Hi-ng-Khoa-hc-Cng-ngh-nh-gi-kt-qu-nghin-cu-Thy-lc-thy-vn-sng-Dinh-v-m-hnh-thot-nc-thnh-ph-Phan-Rang-Thp-Chm-tnh-Ninh-Thun-trong-mi-lin-h-vi-bin-i-kh-hu Sat, 4 Aug 2018 <![CDATA[ 'Đoàn tư vấn quốc tế về Thể chế dự án Môi trường bền vững các dự án duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm làm việc tại Ninh Thuận' ]]> Trong hai ngày 01-02/8/2018, Đoàn Tư vấn quốc tế về thể chế của Ngân hàng Thế giới do Ông Kerry Blanch – Trưởng nhóm đã thực hiện nhiệm vụ tư vấn tại tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/on-t-vn-quc-t-v-Th-ch-d-n-Mi-trng-bn-vng-cc-d-n-duyn-hi-Tiu-d-n-thnh-ph-Phan-Rang-Thp-Chm-lm-vic-ti-Ninh-Thun Thu, 2 Aug 2018 <![CDATA[ 'VÙNG NÚI TỈNH NINH THUẬN XUẤT HIỆN TỔ HỢP THIÊN TAI MƯA LỚN, TỐ LỐC, MƯA ĐÁ' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/VNG-NI-TNH-NINH-THUN-XUT-HIN-T-HP-THIN-TAI-MA-LN-T-LC-MA Mon, 30 Jul 2018