Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Thu, 22 Mar 2018 Thu, 22 Mar 2018 <![CDATA[ 'Ninh Thuận tổ chức chuỗi các sự kiện hưởng ứng Ngày Nước Thế giới 2018' ]]> Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy mọi người áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu, tỉnh Ninh Thuận dự kiến sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước Thế giới 2018 với chủ đề ”Nước với Thiên nhiên”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ninh-Thun-t-chc-chui-cc-s-kin-hng-ng-Ngy-Nc-Th-gii-2018 Tue, 20 Mar 2018 <![CDATA[ 'Truyền thông về biến đổi khí hậu, tài nguyên nước thông qua bộ công cụ tranh' ]]> Như tin đã đưa, thông qua dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu do Chính phủ Bỉ tài trợ có thiết kế và sản xuất bộ công cụ tranh truyền thông gồm: Bộ tranh, Tài liệu hướng dẫn, Thẻ nhắc và Sổ tay hướng dẫn cộng đồng. Nhằm nâng cao năng lực, cung cấp kiến thức, kỹ năng truyền thông thông qua bộ công cụ trên cho các tuyên truyền viên trong cộng đồng, trường học, Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức tập huấn cho hơn 50 thành viên trong năm 2017. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Truyn-thng-v-bin-i-kh-hu-ti-nguyn-nc-thng-qua-b-cng-c-tranh Tue, 20 Mar 2018 <![CDATA[ 'Tập huấn xây dựng cấu trúc dữ liệu GIS' ]]> Để chủ động trong việc quản lý dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp tài nguyên nước, chuyên gia GIS của Ban Hỗ trợ kỹ thuật (TSU) đã có buổi tập huấn cho Ban quản lý dự án về cách xây dựng cấu trúc dữ liệu các nghiên cứu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-xy-dng-cu-trc-d-liu-GIS Wed, 14 Mar 2018 <![CDATA[ 'Chủ đề Ngày Khí tượng Thế giới 23/3/2018 “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu”' ]]> Hàng năm, vào ngày 23/3, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) và cộng đồng Khí tượng Quốc tế lại cùng nhau kỷ niệm “Ngày Khí tượng thế giới”. Ngày này, vào năm 1950, Công ước WMO chính thức có hiệu lực, đánh dấu sự kiện WMO kế thừa nhiệm vụ của Tổ chức Khí tượng Quốc tế (IMO) thành lập năm 1873 nhằm thúc đẩy hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực Khí tượng để đảm bảo tính mạng và tài sản của con người. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ch-Ngy-Kh-tng-Th-gii-2332018-Sn-sng-vi-thay-i-thi-tit-ng-ph-thng-minh-vi-kh-hu Mon, 12 Mar 2018 <![CDATA[ 'Tổ chức mở thầu các gói thầu thuộc dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi' ]]> Ngày 09/3/2018, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án thuộc Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dựa án ODA ngành nước, Ông Đỗ Khoa Danh – Giám đốc Ban đã chủ trì tổ chức mở thầu các gói thầu thuộc dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/T-chc-m-thu-cc-gi-thu-thuc-d-n-M-rng-v-kin-c-ha-knh-Cu-Ngi Fri, 9 Mar 2018 <![CDATA[ 'Thực địa kênh Bắc thuộc nghiên cứu Nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi' ]]> Sau Hội thảo khởi động các nghiên cứu trong khuôn khổ hợp phần PIM dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” vào sáng ngày 8/3, buổi chiều cùng ngày Ông Ian Wood - Chuyên gia về Quản lý nguồn nước tổng hợp của Ban Hỗ trợ ký thuật cùng với đơn vị Tư vấn gói nghiên cứu “Nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi” đã có chuyến thực tại địa phương. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thc-a-knh-Bc-thuc-nghin-cu-Nng-cao-nng-lc-qun-l-v-vn-hnh-h-thng-thy-li Thu, 8 Mar 2018 <![CDATA[ 'Hội thảo khởi động các nghiên cứu PIM tại Ninh Thuận' ]]> Nhằm thông tin mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm đạt được của các nghiên cứu thuộc hợp phần “Nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi” (gọi tắt là PIM) của dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận, ngày 8/3/2018, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khởi động hai nghiên cứu “Nâng cao năng lực vận hành đồng bộ hệ thống sông và hồ chứa nhằm giảm thiểu ngập lụt và cải thiện quản trị hạn” và “Nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi” trong hợp phần PIM. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hi-tho-khi-ng-cc-nghin-cu-PIM-ti-Ninh-Thun Thu, 8 Mar 2018 <![CDATA[ 'Tham vấn nội dung đào tạo nâng cao năng lực quản lý hệ thống thủy lợi tỉnh Ninh Thuận' ]]> Sáng ngày 06/3/2018, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai nghiên cứu “Nâng cao năng lực vận hành hệ thống thủy lợi và mua sắm thiết bị hỗ trợ quản lý thủy lợi có sự tham gia”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tham-vn-ni-dung-o-to-nng-cao-nng-lc-qun-l-h-thng-thy-li-tnh-Ninh-Thun Tue, 6 Mar 2018 <![CDATA[ 'Chủ đề Ngày nước Thế giới 2018: Nước và Thiên nhiên' ]]> Theo thông tin từ trang web của Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết: Ngày 31/8/2017, trong khuôn khổ tuần lễ Nước Thế giới Stockholm tại Thụy Điển đã diễn ra cuộc họp và công bố chủ đề của Ngày nước Thế giới năm 2018. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ch-Ngy-nc-Th-gii-2018-Nc-v-Thin-nhin Mon, 5 Mar 2018 <![CDATA[ 'Lồng ghép truyền thông biến đổi khí hậu, môi trường trong chương trình “Xuân yêu thương 2018”' ]]> Lồng ghép nội dung truyền thông về môi trường, nguồn nước, biến đổi khí hậu là hoạt động luôn được triển khai trong cộng đồng thông qua mạng lưới Truyền thông cộng đồng của Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Lng-ghp-truyn-thng-bin-i-kh-hu-mi-trng-trong-chng-trnh-Xun-yu-thng-2018 Fri, 2 Feb 2018 <![CDATA[ 'Rà soát hiện trạng vận hành hồ chứa tại tỉnh Ninh Thuận' ]]> Trong những năm gần đây, tình hình hạn hán và mưa lũ xảy ra thường xuyên với mức độ ngày càng nghiêm trọng ngoài các nguyên nhân khách quan còn do nguyên nhân chủ quan. Trên lưu vực sông Cái và các lưu vực khác trong tỉnh đã và đang xây dựng các hồ chứa nước dung tích lớn tuy nhiên khả năng dự báo chưa tốt, các hồ chứa vẫn chưa có quy trình vận hành phối hợp để phòng chống lũ và quản trị hạn cho khu vực. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/R-sot-hin-trng-vn-hnh-h-cha-ti-tnh-Ninh-Thun Fri, 2 Feb 2018 <![CDATA[ 'Thương thảo hợp đồng các gói đào tạo thuộc dự án biến đổi khí hậu' ]]> Trong khuôn khổ dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ có triển khai nghiên cứu “Đánh giá năng lực kỹ thuật và thể chế và kế hoạch nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” (gọi tắt là nghiên cứu TICA). ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thng-tho-hp-ng-cc-gi-o-to-thuc-d-n-bin-i-kh-hu Thu, 1 Feb 2018 <![CDATA[ 'Phối hợp hiệu quả để thực hiện các nghiên cứu thuộc dự án Biến đổi khí hậu' ]]> Xây dựng mô hình thủy lực – thủy văn và mô hình thoát nước thành phố; Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm; Mô hình vận hành liên hồ chứa quản trị hạn; Mô hình quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi theo hướng hiện đại hóa; Mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây nho; Xây dựng các bản đồ nhiễm mặn hạ lưu sông Dinh; Quy hoạch cấp nước sinh hoạt, phát triển kinh tế trong bối cảnh biến đổi khí hậu và Đánh giá tính tổn thương do biến đổi khí hậu là các nghiên cứu đang được triển khai thuộc dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận”. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Phi-hp-hiu-qu-thc-hin-cc-nghin-cu-thuc-d-n-Bin-i-kh-hu Wed, 31 Jan 2018 <![CDATA[ 'Rà soát hiện trạng quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Thuận' ]]> Trong thời gian qua, các công trình thủy lợi của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Tuy nhiên, việc quản lý và khai thác các công trình thủy lợi vẫn còn một số khó khăn. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/R-sot-hin-trng-qun-l-v-khai-thc-cng-trnh-thy-li-tnh-Ninh-Thun Fri, 26 Jan 2018 <![CDATA[ 'HỘI THẢO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG DỰ ÁN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NĂM 2017' ]]> Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả, tác động, những thuận lợi, khó khăn của hoạt động truyền thông cộng đồng trong năm 2017; đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác triển khai các hoạt động truyền thông cộng đồng tại địa phương năm 2018 trong khuôn khổ dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (Ban Xây dựng năng lực) tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động truyền thông cộng đồng năm 2017 vào ngày 19/01/2018 tại Khu văn hóa ẩm thực Thuận Thảo. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/HI-THO-TNG-KT-HOT-NG-TRUYN-THNG-CNG-NG-D-N-BIN-I-KH-HU-NM-2017 Fri, 19 Jan 2018 <![CDATA[ 'Ninh Thuận sẽ làm phim truyền thông về biến đổi khí hậu' ]]> Nhằm truyền thông những thông tin về biến đổi khí hậu đến đông đảo nhân dân trong tỉnh, thời gian qua, Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức cuộc thi viết kịch bản phim ngắn truyền thông Biến đổi khí hậu. Sau hơn 2 tháng phát động (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận 12 tác phẩm dự thi đến từ các đơn vị, các thí sinh tự do các trường: Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận, THPT Nguyễn Trãi, THPT Nguyễn Du, THPT Chu Văn An, THCS Lê Hồng Phong, THCS Trương Định; các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ninh-Thun-s-lm-phim-truyn-thng-v-bin-i-kh-hu Fri, 19 Jan 2018 <![CDATA[ 'Ban Xây dựng năng lực tham dự khóa đào tạo quản lý dự án trung cấp do Ngân hàng Thế giới tổ chức' ]]> Để nâng cao và hỗ trợ năng lực quản lý dự án cho lãnh đạo, cán bộ Ban quản lý dự án các tỉnh trên cả nước, trong thời gian qua, Ngân hàng Thế giới đã liên tiếp tổ chức khóa đào tạo quản lý dự án từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp với các chuyên đề: Giải ngân, Đấu thầu, Quản lý tài chính, An toàn Xã hội và Môi trường, lớp Truyền thông chiến lược và Giám sát và đánh giá hoạt động dự án. Từ ngày 16-19/01/2018, 8 cán bộ thuộc Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước đã tham gia khóa đào tạo trung cấp tại thành phố Đà Nẵng. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ban-Xy-dng-nng-lc-tham-d-kha-o-to-qun-l-d-n-trung-cp-do-Ngn-hng-Th-gii-t-chc Fri, 19 Jan 2018 <![CDATA[ 'Năm 2018 tập trung các hoạt động truyền thông bền vững và chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ dự án' ]]> Đó là nội dung được thảo luận tại buổi họp tổng kết công tác Truyền thông phát triển cộng đồng năm 2017 và kế hoạch năm 2018 giữa Chuyên gia Ban Hỗ trợ kỹ thuật TSU và cán bộ Truyền thông Cộng đồng các Ban quản lý các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Bình Thuận ngày 16/1 vừa qua tại Ban Xây dựng năng lực tỉnh Ninh Thuận. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nm-2018-tp-trung-cc-hot-ng-truyn-thng-bn-vng-v-chia-s-cc-bi-hc-kinh-nghim-t-d-n Tue, 16 Jan 2018 <![CDATA[ 'Khởi động dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải Đồng Hới, Quy Nhơn, Khánh Hòa, Phan Rang – Tháp Chàm’ tại Ninh Thuận' ]]> Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải (MTBV) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho 4 tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận được ký kết hiệp định vào ngày 27/10/2017 và được Chủ tịch nước phê duyệt ngày 11/12/2017. Dự án sẽ được thực hiện trong 05 năm từ 2018 - 2022. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Khi-ng-d-n-Mi-trng-bn-vng-cc-thnh-ph-duyn-hi-ng-Hi-Quy-Nhn-Khnh-Ha-Phan-Rang-Thp-Chm-ti-Ninh-Thun Fri, 12 Jan 2018 <![CDATA[ 'Khảo sát và chuẩn bị bố trí thí nghiệm mặt ruộng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho' ]]> Sau kết quả khảo sát và thu thập các thông tin về hiện trạng sử dụng công nghệ tưới, chế độ tưới và chế độ dinh dưỡng cho cây nho tại tỉnh Ninh Thuận đầu tuần tháng 11/2017, các chuyên gia Viện Tưới tiêu và Môi trường tiếp tục khảo sát thực địa lần 2 tại tỉnh từ ngày 08 - 10/01/2018. Trong đợt khảo sát này, các Chuyên gia đã tiến hành đo đạc diện tích mặt ruộng và thu thập các mẫu nước tưới của 3 vùng trồng nho tập trung lớn nhất hiện nay là khu vực Thái An, Phước Thuận và An Hải phục vụ cho việc phân tích nông hóa thổ nhưỡng từ đó có những nghiên cứu về chế độ tưới và chế độ dinh dưỡng phù hợp cho từng khu vực. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kho-st-v-chun-b-b-tr-th-nghim-mt-rung-cng-ngh-ti-tit-kim-nc-cho-cy-nho Wed, 10 Jan 2018