Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận Ban Xây dựng năng lực Ninh Thuận http://nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn Nguonnuoc.org.vn:http://nguonnuoc.org.vn/rss Sat, 21 Jul 2018 Sat, 21 Jul 2018 <![CDATA[ 'RÀ SOÁT ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU' ]]> Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận (dự án Biến đổi khí hậu) do Vương quốc Bỉ tài trợ giai đoạn 2013-2109 đang chuẩn bị giai đoạn kết thúc và bàn giao các kết quả nghiên cứu đưa vào ứng dụng nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động của của biến đổi khí hậu. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/RA-SOAT-Y-NHANH-TIN-THC-HIN-D-AN-BIN-I-KHI-HU Fri, 13 Jul 2018 <![CDATA[ 'HỘI THẢO KẾT QUẢ KIỂM ĐẾM CHƯƠNG TRÌNH WB3' ]]> Ngày 13/7/2018, Ban Xây dựng năng lực đã tham gia dự Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo kết quả kiểm đếm năm 2017 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả được tổ chức tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban điều phối Chương trình – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn Quốc gia; Đại diện Ngân hàng Thế giới; Đoàn Kiểm toán Nhà nước và đại diện các Chủ đầu tư của 21 tỉnh tham dự Chương trình. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/HI-THO-KT-QU-KIM-M-CHNG-TRNH-WB3 Fri, 13 Jul 2018 <![CDATA[ 'ĐOÀN CÔNG TÁC TỔNG CỤC THỦY LỢI KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QUẢ TẠI NINH THUẬN' ]]> Nhằm rà soát, giám sát tình hình thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh, Đoàn công tác Tổng cục thủy lợi phối hợp Ngân hàng Thế giới do ông Phạm Quốc Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Nguồn nước và nước sạch nông thôn thuộc Tổng cục thủy lợi làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Ninh Thuận từ ngày 9 – 10/7/2018. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/ON-CNG-TC-TNG-CC-THY-LI-KIM-TRA-GIM-ST-CHNG-TRNH-NC-SCH-V-V-SINH-NNG-THN-DA-TRN-KT-QU-TI-NINH-THUN Tue, 10 Jul 2018 <![CDATA[ 'TRIỂN KHAI THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHAN ĐĂNG LƯU' ]]> Hạng mục xây dựng hạ tầng khu tái định cư Phan Đăng Lưu thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm do Ngân hàng thế giới tài trợ. Với quy mô 239 lô đất trên diện tích 5,37ha, khu tái định cư Phan Đăng Lưu được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm nhằm phục vụ nhu cầu đất ở tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/TRIN-KHAI-THNG-BO-THU-HI-T-KHU-TI-NH-C-PHAN-NG-LU Tue, 10 Jul 2018 <![CDATA[ 'TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VÀ SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ TRANH TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU' ]]> Để mở rộng thí điểm truyền thông thông qua bộ công cụ tranh về biến đổi khí hậu cho các hội viên hội phụ nữ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, trong thời gian từ ngày 26-29/6/2018, Ban Xây dựng năng lực tiếp tục tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông và sử dụng bộ công cụ tranh cho hơn 40 thành viên. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/TP-HUN-K-NNG-TRUYN-THNG-V-S-DNG-B-CNG-C-TRANH-TRONG-KHUN-KH-D-N-BIN-I-KH-HU Fri, 29 Jun 2018 <![CDATA[ 'Khởi công xây dựng thí điểm tưới nhỏ giọt phục vụ phát triển cây xanh đô thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm' ]]> Ngày 29/6/2018, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước – chủ đầu tư dự án đã ra thông báo khởi công xây dựng thí điểm tưới nhỏ giọt phục vụ phát triển cây xanh đô thị thành phố Phan Rang – Tháp Chàm vào ngày 6/7/2018. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Khi-cng-xy-dng-th-im-ti-nh-git-phc-v-pht-trin-cy-xanh-th-thnh-ph-Phan-Rang-Thp-Chm Fri, 29 Jun 2018 <![CDATA[ 'Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA Ngành nước tỉnh: Tăng cường công tác truyền thông cộng đồng' ]]> (NTO) Ngày 26-6, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành Nước tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá các hoạt động truyền thông cộng đồng 6 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch truyền thông 6 tháng cuối năm. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Ban-Xy-dng-nng-lc-v-Thc-hin-cc-d-n-ODA-Ngnh-nc-tnh-Tng-cng-cng-tc-truyn-thng-cng-ng Wed, 27 Jun 2018 <![CDATA[ 'Thương thảo hợp đồng các gói thầu thi công xây lắp thuộc dự án “Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi”' ]]> Ngày 27/6/2018 tại văn phòng Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức buổi thương thảo hoàn thiện hợp đồng 2 gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc dự án “Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi” ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Thng-tho-hp-ng-cc-gi-thu-thi-cng-xy-lp-thuc-d-n-M-rng-v-kin-c-ha-knh-Cu-Ngi Wed, 27 Jun 2018 <![CDATA[ 'HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018' ]]> Nhằm đánh giá lại các hoạt động truyền thông đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, định hướng và triển khai kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2018, ngày 26/6/2018, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết. Hơn 40 đại biểu là thành viên mạng lưới truyền thông cộng đồng và các Nhóm cộng đồng, Câu lạc bộ xanh tại các trường học đã tham dự hội nghị. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/HI-NGH-S-KT-6-THNG-U-NM-V-TRIN-KHAI-K-HOCH-TRUYN-THNG-CNG-NG-6-THNG-CUI-NM-2018 Tue, 26 Jun 2018 <![CDATA[ 'Tổ chức mở thầu gói các gói thuộc dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi' ]]> Ngày 25/6/2018, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án, Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước đã tổ chức mở thầu 2 gói thầu CN.1.318-1 Thi công hệ thống điện chiếu sáng + Thiết bị và gói thầu CN.1.318-2 Thi công cây xanh thuộc dự án Mở rộng và kiên cố hóa kênh Cầu Ngòi. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/T-chc-m-thu-gi-cc-gi-thuc-d-n-M-rng-v-kin-c-ha-knh-Cu-Ngi Mon, 25 Jun 2018 <![CDATA[ 'Thảo luận kế hoạch truyền thông cộng đồng và cơ chế phối hợp triển khai' ]]> Nhằm thống nhất kế hoạch truyền thông cộng đồng và cơ chế phối hợp triển khai công tác truyền thông dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Ngày 22/6/2018, Ban Xây dựng năng lực đã tổ chức cuộc họp, tham dự có đại diện các cơ quan: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, sở Thông tin và truyền thông, Báo Ninh Thuận và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tho-lun-k-hoch-truyn-thng-cng-ng-v-c-ch-phi-hp-trin-khai Fri, 22 Jun 2018 <![CDATA[ 'Tập huấn chuyên đề “Đô thị an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu”' ]]> Ngày nay, để đánh giá được sự phát triển của địa phương người ta sẽ xét đến yếu tố xếp loại của đô thị đó. Đô thị là một môi trường xã hội, ở đó cộng đồng con người tập trung sinh sống. Đô thị thường là hạt nhân của một vùng và là nơi thể hiện cuộc sống cao nhất của một cộng đồng dân cư của một địa phương. Cùng với sự phát triển không ngừng thì việc đô thị hóa là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, việc đô thị phát triển sẽ kèm theo các tác động đối với môi trường gây nên biến đổi khí hậu. Vậy những giải pháp nào để đô thị trở nên thông minh và xanh hóa hơn đối với một quốc gia được đánh giá là chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu như Việt Nam. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tp-hun-chuyn-th-an-ton-v-thch-ng-vi-bin-i-kh-hu Thu, 21 Jun 2018 <![CDATA[ 'Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ' ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Quyt-nh-ban-hnh-Quy-ch-tip-nhn-x-l-v-tr-li-phn-nh-kin-ngh-ca-ngi-dn-doanh-nghip-trn-Cng-thng-tin-in-t-B-Ni-v Wed, 20 Jun 2018 <![CDATA[ 'KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THỦY LỢI NINH THUẬN' ]]> Theo nội dung của hoạt động tư vấn Nâng cao năng lực quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi tỉnh Ninh Thuận do Vương quốc Bỉ tài trợ, từ ngày 11-14/6/2018, các chuyên gia thuộc Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam do PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng nhóm đã làm việc với các địa phương trong phạm vi dự án thuộc huyện Ninh Phước, Ninh Hải và cơ quan quản lý thủy lợi trong tỉnh. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/KHAO-SAT-ANH-GIA-CHINH-SACH-QUAN-LY-THUY-LI-NINH-THUN Thu, 14 Jun 2018 <![CDATA[ 'Hướng dẫn triển khai “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2018' ]]> Trong thời gia từ ngày 11-12/6/2018, tại thành phố Buôn Mê Thuột, Ban điều phối – Tổng cục Thủy lợi tổ chức hướng dẫn các tỉnh thực hiện “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo , Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước là các đại diện của tỉnh Ninh Thuận tham gia buổi tập huấn. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Hng-dn-trin-khai-Chng-trinh-m-rng-quy-m-v-sinh-va-nc-sach-nng-thn-da-trn-kt-qua-nm-2018 Tue, 12 Jun 2018 <![CDATA[ 'Tuổi trẻ Ninh Thuận hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2018 với nhiều hoạt động tích cực' ]]> Ngày 04/6/2018, tại Công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước phối hợp với Thành đoàn thành phố tổ chức lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilong”. Tham dự lễ Mít tinh có ông Trần Minh Thái – Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tham vấn cộng đồng thành phố, đại diện Tỉnh đoàn, doanh nghiệp tư nhân và 100 đoàn viên thuộc 16 xã/phường trên địa bàn thành phố đã tham dự các hoạt động hưởng ứng. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Tui-tr-Ninh-Thun-hng-ng-ngy-Mi-trng-Th-gii-nm-2018-vi-nhiu-hot-ng-tch-cc Mon, 4 Jun 2018 <![CDATA[ 'Câu hỏi mang về chiến thắng cho thí sinh Rung chuông vàng “Sống xanh – Thích ứng biến đổi khí hậu” năm 2018' ]]> Với phần trả lời đúng câu hỏi “Ô nhiễm trắng” là cụm từ để diễn tả loại ô nhiễm nào? đã mang về giải thưởng thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Rung chuông vàng với Chủ đề “Sống xanh – Thích ứng biến đổi khí hậu” cho bạn Đặng Thanh Vũ - đoàn viên thanh niên phường Đài Sơn. Cuộc thi do Ban Xây dựng năng lực phối hợp với Thành đoàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2018 vừa qua tại Công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Cu-hi-mang-v-chin-thng-cho-th-sinh-Rung-chung-vng-Sng-xanh-Thch-ng-bin-i-kh-hu-nm-2018 Mon, 4 Jun 2018 <![CDATA[ 'Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận họp Ban chỉ đạo lần 1 dự án Môi trường bền vững' ]]> Ngày 04/6/2018, Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm” (gọi tắt là dự án Môi trường bền vững) đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo dự án lần 1. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/y-ban-nhn-dn-tnh-Ninh-Thun-hp-Ban-ch-o-ln-1-d-n-Mi-trng-bn-vng Mon, 4 Jun 2018 <![CDATA[ 'Nâng cao năng lực cho Ban quản lý dự án' ]]> Trong thời gian từ ngày 29/5 - 01/6/2018, lãnh đạo, cán bộ Ban Xây dựng năng lực đã tham gia khóa đào tạo Quản lý dự án Trung cấp với các lớp chuyên đề Theo dõi và đánh giá hoạt động dự án, Giải ngân, Quản lý tài chính, An toàn môi trường – Xã hội tại Hà Nội. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Nng-cao-nng-lc-cho-Ban-qun-l-d-n Fri, 1 Jun 2018 <![CDATA[ 'Kiểm đếm kết quả thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017' ]]> Từ ngày 23-26/5/2018, Đoàn Kiểm toán độc lập đã kiểm toán kết quả thực hiện Chương trình năm 2017 của tỉnh Ninh Thuận. Các tiêu chí vệ sinh toàn xã tại 02 xã Phước Thái (huyện Ninh Phước) và Tân Hải (huyện Ninh Hải) và tiêu chí đấu nối cấp nước tại xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) là các nội dung mà Đoàn đề cập đến trong đợt kiểm toán này. ]]> http://nguonnuoc.org.vn/index.php/tin-tuc/Kim-m-kt-qua-thc-hin-Chng-trinh-M-rng-quy-m-v-sinh-v-Nc-sch-nng-thn-da-trn-kt-qu-nm-2017 Sat, 26 May 2018