Ban Lãnh đạo

 
 
Đỗ Khoa Danh
Giám đốc

Anh Danh tốt nghiệp chuyên ngành Thủy lợi, Anh đã qua nhiều khóa đào tạo về quản lý dự án ODA, các dự án xây dựng và quản lý thầu, có hơn 20 năm kinh nghiệm về khảo sát thiết kế, giám sát, quản lý các dự án xây dựng cơ bản và đấu thầu. Đã từng quản lý thành công dự án Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công do Chính phỉ Bỉ tài trợ (2010 - 2014), Anh được các Bộ, ngành trung ương và nhà tài trợ đánh giá cao trong công tác quản lý dự án. Hiện nay, Anh làm quản lý công tác xây dựng cơ bản tại Văn phòng UBND tỉnh và kiêm Giám đốc Ban XDNL. Trên cương vị là Giám đốc, anh Danh lãnh đạo, điều hành chung Ban XDNL và điều phối chung các hoạt động của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Tài nguyên nước.

 
Võ Ngọc Minh
Phó Giám đốc

Anh Minh là cán bộ được điều động từ Sở Nội Vụ tỉnh Ninh Thuận, anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế. Với trên 20 năm kinh nghiệm trong công tác Thanh tra ngành Thuế, Thanh tra viên của Sở Nội vụ, quản lý dự án Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công. Anh có nhiều kinh nghiệm về: Quản lý hành chính, … Hiện nay, trên cương vị là Phó Giám đốc Ban Xây dựng Năng Lực, anh Minh hỗ trợ Giám đốc lãnh đạo và điều hành công tác nâng cao năng lực, cải cách hành chính công, tham mưu công tác tổ chức nhân sự nội bộ của ban và trực tiếp quản lý các hoạt động Đào tạo - Truyền thông và Phát triển cộng đồng của dự án.

 
Phạm Thị Minh Thư
Phó Giám đốc

Chị Thư tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kỹ sư chuyên ngành xây dựng. Chị đã có kinh nghiệm trong công tác đấu thầu xây dựng, Quản lý dự án Xây dựng cơ bản, Quản lý dự án ODA, Quản lý dự án vốn tài trợ nước ngoài, vốn dựa vào cộng đồng. Chị đã có trên 11 năm làm kế toán Trưởng tại Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Ninh Sơn. Công tác tại Ban Xây dựng năng lực từ năm 2013, hiện nay Chị là Phó Giám đốc Ban XDNL trực tiếp quản lý toàn bộ mảng Tài chính kế toán, Kỹ thuật, Quản lý công trình sau đầu tư và các Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản.

 
 
 
 

Thành viên Ban XDNL

 
 
Nguyễn Thị Nguyên Thảo
Thư ký

Tốt nghiệp Chuyên ngành Hành chính Văn phòng - Trường Trung Ương II tại thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyên Thảo đã có 09 năm kinh nghiệm làm việc về công tác Hành chính - Văn phòng, đào tạo, nhân sự tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (từ năm 2007 đến 2010) và tại Dự án “Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ (từ năm 2010 đến nay). Chị Thảo đã qua nhiều khóa đào tạo về các kỹ năng nghiệp vụ như: Thư ký Dự án, tổ chức nhân sự, tổ chức đào tạo, thuyết trình, giao tiếp, đấu thầu,… Hiện nay; với vị trí là Thư ký Dự án, kiêm nhiệm Phó phòng Hành chính - Tổ chức Đánh giá và Phòng Đào tạo - Truyền thông Cộng đồng, chị Thảo chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực hành chính, lưu trữ hồ sơ, thông tin dữ liệu, xây dựng lịch công tác cho Ban Giám đốc, tham mưu công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, thực hiện công việc giám sát và đánh giá, hỗ trợ các thành viên Ban, đồng thời là đầu mối liên hệ với tất cả các Sở, Ban, Ngành liên quan và các đối tác của dự án.

 
Nguyễn Thị Bích Hạnh
Cán bộ Hành chính

Tốt nghiệp Trường Văn thư – Lưu trữ Trung Ương II tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Hành chính – Văn phòng. Công tác tại Ban Xây dựng năng lực từ năm 2012, với vị trí cán bộ Văn thư, chị Hạnh thực hiện các quy trình xử lý văn bản: công văn đến, công văn đi và hồ sơ nội bộ; Sắp xếp và quản lý tủ sách pháp luật của Ban.

 
Bùi Cao Cường
Chuyên gia Công nghệ Thông tin

Anh Cường đến từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và là chuyên viên Tin học thuộc Trung tâm Tin học của Văn phòng Ủy ban. Anh đã có trên 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị hệ thống email, phát triển các công cụ phần mềm hỗ trợ công việc (2007-2010) tại Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và tại Dự án “Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận” (từ năm 2010 đến nay). Hiện nay, với vị trí là Chuyên gia IT, Anh chịu trách nhiệm xây dựng các phần mềm phát triển dự án, Quản lý, khai thác trang web, Quản trị mạng nội bộ, hỗ trợ Ban trong việc ứng dụng Công nghệ Thông tin vào các hoạt động của dự án.

 
Hoàng Thị Thanh Tâm
Trưởng Phòng Đào tạo – Truyền thông cộng đồng

Chị Tâm tốt nghiệp khoa Xã Hội học - Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Chị có kinh nghiệm làm việc 7 năm trong lĩnh vực điều tra Xã hội học và truyền thông. Trước đây, chị đã từng làm việc tại Trung tâm Tin học – Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận. Công tác tại Ban XDNL từ tháng 5/2012, với vị trí là Cán bộ truyền thông. Chị đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng và tổ chức sự kiện. Tháng 11/2013 Chị được bổ nhiệm vị trí Trưởng phòng Đào tạo – Truyền thông cộng đồng, thực hiện công tác tham mưu, quản lý toàn bộ mảng Truyền thông và phát triển cộng đồng của Ban. Là người đại diện tiếp xúc với các cơ quan truyền thông, chịu trách nhiệm viết và rà soát mảng thông tin đăng Website của Ban. Bên cạnh đó, Chị thực hiện công tác nâng cao năng lực cho cộng đồng các vùng dự án và thành viên Ban và là Phó Chủ tịch Công đoàn Ban XDNL.

 
Trần Vĩnh Phúc
Phó Trưởng ban QLDA XD công trình Tài nguyên nước

Tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Xây Dựng Dân dụng Và Công Nghiệp, anh Phúc đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, giám sát và thi công các dự án xây dựng hạ tầng đô thị và dân dụng. Anh Phúc đã từng làm việc tại Ban XDNL từ tháng 5/2011 với vị trí Cán bộ kỹ thuật. Anh đã tham gia triển khai các dự án: Xây dựng Hệ thống thu gom nước mưa, nước thải thị trấn Phước Dân; Thu gom và xử lý nước thải thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; Xây dựng Hệ thống cấp nước thô Kênh Bắc; Xây dựng Hệ thống cấp nước thô Kênh Nam. Hiện nay anh giữ chức Phó Trưởng ban QLDA XD công trình Tài nguyên nước.

 
Lê Văn Thông
Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án

Anh Thông tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ Sư Xây dựng và có 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, giám sát công trình, quản lý dự án. Anh đã tham gia các khóa tập huấn: Quản lý và vận hành bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn, Đấu thầu, Giám sát, Chỉ huy trưởng công trình,… Công tác tại Ban XDNL từ tháng 2/2013 đến nay, Anh là Cán bộ Kỹ thuật - Ban Quản lý dự án, hỗ trợ quản lý các vấn đề kỹ thuật các dự án; Lập các quy trình liên quan đến quản lý xây dựng cơ bản.

 
Nguyễn Huy Hoàng
Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án

Anh Hoàng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, đã có kinh nghiệm làm việc trong các công ty thiết kế, xây dựng. Công tác tại Ban XDNL từ tháng 12/2014, hiện nay Anh hỗ trợ thực hiện dự án Hà Lan, kiểm tra danh mục hồ sơ, dự toán và kiểm tra công trường các công trình của dự án.

 
Trần Thị Thu Nguyệt
Phụ trách Kế toán

Chị Nguyệt tốt nghiệp ngành Kế toán. Công tác tại Ban Quản lý dự án - Ban XDNL từ năm 2013, Chị hỗ trợ Kế toán trưởng công tác lưu trữ chứng từ và hồ sơ dự án. Tháng 1/2015, Chị được bổ nhiệm làm Phụ trách Kế toán dự án, thực hiện công tác tham mưu và quản lý mảng Tài chính của dự án Biến đổi khí hậu.

 
Phan Thành Vương
Phó Phòng Quản lý công trình sau đầu tư

Anh Vương tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh - Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã có kinh nghiệm làm việc 8 năm trong lĩnh vực xuất khẩu. Tháng 5/2012, Anh làm việc tại Ban XDNL với vị trí là Tư vấn đào tạo, thực hiện công tác hỗ trợ triển khai kế hoạch đào tạo cho cán bộ trong tỉnh về lĩnh vực ngành nước. Tháng 1/2015 đến nay, Anh được bổ nhiệm làm Phó phòng Quản lý công trình sau đầu tư, với nhiệm vụ lập kế hoạch, phối hợp với địa phương thực hiện thí điểm công tác vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước có sự tham gia của người dân. Bên cạnh đó, Anh đảm nhận vị trí Chủ tịch Công đoàn Ban XDNL.

 
Lê Đồng Thảo Linh

Chị Linh tốt nghiệp Chuyên ngành tiếng Anh - Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi công tác tại Ban XDNL (tháng 5/2012) Chị đã có 1 năm giảng dạy tại trường Anh ngữ Quốc tế. Là cán bộ Đào tạo, Chị Linh hỗ trợ việc lập chiến lược và kế hoạch đào tạo cho cán bộ, nhân viên Ban Xây dựng năng lực và nhân sự ngành nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Phối hợp với nhà tài trợ triển khai kế hoạch đào tạo cho các cơ quan đơn vị liên quan trong tỉnh; Cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đào tạo; Lập báo cáo định kỳ về các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Chị trực tiếp thực hiện công tác nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ Ban, cán bộ các Sở, ngành và lớp tiếng Anh thiếu nhi tại Ban XDNL.

 
Nguyễn Trương Hoàng Diệp
Cán bộ Chương trình

Chị Diệp tốt nghiệp ngành Vật Lý trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 6/2011, Chị làm việc tại dự án "Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước và cung cấp dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận". Với vị trí Cán bộ Thể chế, Chị hỗ trợ tư vấn trong nước và chuyên gia quốc tế thực hiện công tác "Kiểm toán về mặt thể chế các cơ quan quản lý nguồn nước và Đề xuất lộ trình quản lý nguồn nước hiệu quả tại tỉnh Ninh Thuận". Chị đã từng tham gia các khóa đào tạo Kỹ năng: Đấu thầu, Thuyết trình,… Hiện nay, Chị là Cán bộ Chương trình dự án Biến đổi khí hậu, trực tiếp làm việc với chuyên gia, tư vấn Quốc tế và trong nước. Bên cạnh đó, Chị hỗ trợ công tác viết đề xuất dự án, chuẩn bị các báo cáo định kỳ gửi nhà tài trợ; Hỗ trợ công tác nâng cao năng lực tiếng Anh tại cơ quan; Quản lý Quỹ tình thương Ban XDNL và hỗ trợ công tác giám sát công việc của các thành viên.

 
Trần Đặng Anh Thư
Trợ lý Giám đốc

Chị Thư tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại, Trường Đại học Quốc tế RMIT-Úc. Chị có kinh nghệm 2 năm giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Nam Mỹ. Q7. Tp. HCM. Tháng 6/2013, chị công tác tại Ban Xây dựng năng lực với vị trí Phiên dịch dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu ở tỉnh Ninh Thuận”. Hiện nay chị là Phiên dịch kiêm Trợ lý Giám đốc dự án Biến đổi khí hậu, đầu mối triển khai các hoạt động của dự án và hỗ trợ Giám đốc trong các cuộc họp với đối tác trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Chị thực hiện công tác tham mưu triển khai các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh tại Ban Xây dựng năng lực.

 
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Phó Phòng Đào tạo – Truyền thông cộng đồng

Chị Vy tốt nghiệp chuyên ngành Cử nhân Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Công tác tại Ban XDNL từ tháng 11/2013 với vai trò là nhân viên Tư vấn cộng đồng. Tháng 1/2015, với khả năng tư duy sáng tạo, Chị được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Đào tạo – Truyền thông cộng đồng, thực hiện nhiệm vụ lập và triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong các vùng dự án.

 
Nguyễn Thị Diễm My
Tổ Trưởng Tổ Giám sát và đánh giá

Chị My tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường, trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc tại Ban XDNL từ tháng 11/2013 với vai trò Cán bộ Tư vấn Môi trườg. Tháng 9/2014 đến nay, Chị được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ Giám sát - đánh giá thực hiện công tác giám sát, hỗ trợ các thành viên thực hiện công việc của dự án theo tiến độ, phối hơp thực hiện các báo cáo gửi Nhà tài trợ và UBND tỉnh. Công tác tại Ban, Chị đã được tham gia nhiều khóa đào tạo: "Phương pháp và kỹ năng Giám sát - đánh giá tác động sau đào tạo", "Phương pháp viết báo cáo và Giám sát - đánh giá dự án phát triển", "Phương pháp, kỹ năng viết đề xuất dự án và vận động tài trợ", "Lập kế hoạch và quản lý dự án ODA", "Nâng cao nhận thức về quản lý nguồn nước tổng hợp", “Khái niệm nhà xanh, văn phòng xanh và mối liên kết biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh",…

 
Nguyễn Trần Minh Quân
Thủ quỹ

Chị Quân tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh. Chị đảm nhiệm vai trò cán bộ Kế toán thuộc dự án Kênh Nam, thực hiện các quy trình thanh toán chi phí hoạt động thường xuyên, lập hồ sơ bảo hiểm, thuế và lưu trữ hồ sơ kế toán và kiêm công tác Thủ quỹ của Ban.

 
Nguyễn Xuân Hậu
Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án

Anh Hậu tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng trường Đại học Giao thông vận tải, thành phố Hồ Chí Minh. Với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, hiện anh hỗ trợ thực hiện kỹ thuật công trình Hệ thống cấp nước tạo nguồn kênh Nam.