Ninh Thuận tham dự Triển lãm Ngoại giao môi trường Châu Âu tại Hà Nội