Hội thảo khỏi động nguyên cứu Xây dựng Hệ thống thông tin cảnh báo sớm lưu vực sông Dinh và tác động xâm